Γνωριμία με τις έννοιες του ηλεκτρισμού, του φορτίου, του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου, της διαφοράς δυναμικού, του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής αντίστασης, της σύνδεσης μεταξύ ηλεκτρισμού και μαγνητισμού, τον νόμο της Η/Μ επαγωγής και των εφαρμογών του.

Παρακολουθώντας τα πειράματα οι μαθητές εισάγονται στις βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού.  

 Συγκεκριμένα, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις έννοιες του πεδίου, της έντασης και της διαφοράς δυναμικού. Οπτικοποιούν το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο, γνωρίζουν τον νόμο του Ohm, παρατηρούν πώς αποθηκεύεται η ηλεκτρική ενέργεια και μαθαίνουν ποια είναι η διαφορά μεταξύ μπαταρίας και πυκνωτή.  

 Τέλος, παρατηρούν ότι ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και γνωρίζουν πώς αυτή η ανακάλυψη οδήγησε στην κατασκευή του πρώτου ηλεκτρομαγνητικού κινητήρα. 

Ενότητες

 1. Είδη φορτίων. 
 2. Τρόποι ηλέκτρισης (Τριβή, αγωγή, επαφή). 
 3. Δύναμη Coulomb. 
 4. Ηλεκτρικό Πεδίο. 
 5. Ηλεκτρικές Δυναμικές Γραμμές. 
 6. Ηλεκτρικό Ρεύμα. 
 7. Ηλεκτρική Αντίσταση. 
 8. Αγωγοί – μονωτές. 
 9. Νόμος του Ohm. 
 10. Πυκνωτές – Διηλεκτρικά. 
 11. Σύνδεση αντιστάσεων παράλληλα και σε σειρά. 
 12. Μαγνητισμός. 
 13. Πόλοι. 
 14. Μαγνητικές περιοχές. 
 15. Το πείραμα του Oersted. 
 16. Το πείραμα του Faraday. 
 17. Κινητήρες.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με τις θεμελιώδεις έννοιες της ηλεκτροστατικής και του ηλεκτρομαγνητισμού.  
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

ath