Κατασκευή ενός οχήματος, το οποίο θα κινείται με ηλιακή ενέργεια και θα ακολουθεί την κατεύθυνση του φωτός.

Στο εργαστήριο οι μαθητές/τριες θα εξερευνήσουν τον κόσμο της ηλεκτρονικής και θα δουν πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αρχικά, θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές και τα εξαρτήματα της ηλεκτρονικής και θα έρθουν σε επαφή με απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα και τα βασικά στοιχεία που τα αποτελούν.

Στην συνέχεια, θα κληθούν να φτιάξουν ηλεκτρονικό κύκλωμα πάνω σε μία διάτρητη πλακέτα με τελικό στόχο να κατασκευάσουν ένα όχημα-ρομπότ με φωτοβολταϊκούς συλλέκτες.

Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου οι μαθητές/τριες μέσω δοκιμών, θα καταλάβουν στην πράξη πώς λειτουργούν οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες, με ποιον τρόπο αποθηκεύεται η ηλιακή ενέργεια και πώς αυτή τροφοδοτεί την κατάλληλη χρονική στιγμή τους κινητήρες. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία και εξοικείωση με την ηλεκτρονική.  
Απόκτηση γνώσεων φυσικών επιστημών, μαθηματικών, μηχανικής και σχεδίασης. 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ομαδική εργασία, συνεργατικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα.  
Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης. 
Βιωματική μάθηση.

Εξοπλισμός

Breadboard, αντιστάσεις, καλώδια, πυκνωτές, δίοδοι, τρανζίστορ, φωτοβολταϊκοί συλλέκτες, κινητήρες.

ath