Κατασκευή ενός οχήματος, το οποίο θα κινείται με ηλιακή ενέργεια και θα ακολουθεί την κατεύθυνση του φωτός.

Πώς λειτουργεί ένας φωτοβολταϊκός συλλέκτης; Με ποιον τρόπο μπορούμε να αποθηκεύσουμε την ηλιακή ενέργεια; Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια αυτή ώστε να τροφοδοτήσουμε τους κινητήρες ενός ρομπότ;

Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές/τριες εξερευνούν τον επιστημονικό κλάδο της Ηλεκτρονικής και μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Γνωρίζουν τις βασικές αρχές και τα εξαρτήματα της Ηλεκτρονικής και έρχονται σε επαφή με απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εξοικειώνονται με τα βασικά στοιχεία από τα οποία αυτά αποτελούνται και κατασκευάζουν ένα πραγματικό ηλεκτρονικό κύκλωμα πάνω σε διάτρητη πλακέτα (breadboard).

Η πραγματική πρόκληση έρχεται αμέσως μετά και είναι η κατασκευή και η λειτουργία ενός οχήματος-ρομπότ που τροφοδοτείται με ηλιακή ενέργεια. Ένα δημιουργικό τρίωρο που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των αυριανών μηχανικών και επιστημόνων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία και εξοικείωση με την ηλεκτρονική.  
Απόκτηση γνώσεων φυσικών επιστημών, μαθηματικών, μηχανικής και σχεδίασης. 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ομαδική εργασία, συνεργατικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα.  
Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης. 
Βιωματική μάθηση.

Εξοπλισμός

Breadboard, αντιστάσεις, καλώδια, πυκνωτές, δίοδοι, τρανζίστορ, φωτοβολταϊκοί συλλέκτες, κινητήρες.

κετ