Κατασκευή ενός οχήματος ρομπότ και ο προγραμματισμός του ώστε να πραγματοποιεί κινήσεις στον χώρο 

Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές/τριες γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας συστημάτων της αυτόματης στάθμευσης και των αυτο-οδηγούμενων οχημάτων.

Αρχικά, χωρίζονται σε ομάδες (των 2 ατόμων), μαθαίνουν βασικές αρχές της ρομποτικής και τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένα ρομπότ.

Στη συνέχεια κατασκευάζουν ένα όχημα-ρομπότ και το προγραμματίζουν να εκτελεί κάποιες απλές κινήσεις στον χώρο, αντιμετωπίζοντας τυχόν προβλήματα και δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διαδικασία.

Τέλος, προσθέτουν αισθητήρες χρώματος και προγραμματίζουν το όχημα-ρομπότ να εκτελεί πιο σύνθετες κινήσεις στον χώρο. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία και εξοικείωση με τη ρομποτική 
Απόκτηση γνώσεων φυσικών επιστημών, μαθηματικών, μηχανικής και σχεδίασης. 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως ομαδική εργασία, συνεργατικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα.  
Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης. 
Βιωματική μάθηση.

Εξοπλισμός

Πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego Mindstorms EV3 

ath