Κατασκευή ενός οχήματος ρομπότ και ο προγραμματισμός του ώστε να πραγματοποιεί κινήσεις στον χώρο.

Ένα εργαστήριο γνωριμίας με τον κλάδο της Ρομποτικής. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες και αναλαμβάνουν ρόλο μηχανικού: κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ένα πραγματικό ρομπότ.

Πρώτο βήμα για τη γνωριμία με τον κόσμο της Ρομποτικής αποτελεί η εξοικείωση με τις βασικές αρχές του κλάδου, καθώς και τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένα ρομπότ.

Ακολουθεί η κατασκευή ενός ρομποτικού οχήματος, βήμα-βήμα. Κάθε ομάδα κατασκευάζει το δικό της ρομπότ, συνδέοντας μεταξύ τους όλα τα απαραίτητα κομμάτια που δίνουν τη δυνατότητα σε ένα ρομπότ να κινείται, να «αισθάνεται» το περιβάλλον του και να «σκέφτεται», να επεξεργάζεται τις πληροφορίες και να δρα, σύμφωνα με το πρόγραμμά του.

Στη συνέχεια, κάθε ομάδα προγραμματίζει το ρομπότ της, ώστε να μπορεί να εκτελεί απλές και σύνθετες κινήσεις στον χώρο, να αποφεύγει εμπόδια, να αναγνωρίζει χρώματα, αλλά και να αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση που θα συναντήσει.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Γνωριμία και εξοικείωση με τη Ρομποτική.
Απόκτηση γνώσεων Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Μηχανικής και Σχεδίασης.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ομαδική εργασία, συνεργατικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα.
Ενίσχυση αυτοπεποίθησης.
Βιωματική μάθηση.

Εξοπλισμός

Πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego Mindstorms EV3.

κετ