Κατασκευή ενός οχήματος ρομπότ και ο προγραμματισμός του ώστε να πραγματοποιεί κινήσεις στον χώρο 

Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές/τριες γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας συστημάτων της αυτόματης στάθμευσης και των αυτο-οδηγούμενων οχημάτων.

Αρχικά, χωρίζονται σε ομάδες (των 2 ατόμων), μαθαίνουν βασικές αρχές της ρομποτικής και τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένα ρομπότ.

Στη συνέχεια κατασκευάζουν ένα όχημα-ρομπότ και το προγραμματίζουν να εκτελεί κάποιες απλές κινήσεις στον χώρο, αντιμετωπίζοντας τυχόν προβλήματα και δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διαδικασία.

Τέλος, προσθέτουν αισθητήρες χρώματος και προγραμματίζουν το όχημα-ρομπότ να εκτελεί πιο σύνθετες κινήσεις στον χώρο. 

Εξοπλισμός

Πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego Mindstorms EV3 

ath