Από τον Οκτώβριο του 2006, η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου, σε συνεργασία με την ECDL Ελλάς, προσφέρει στα μέλη της το πρόγραμμα "Μαθήματα Η/Υ για ηλικίες 40+". 

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε άτομα 40 ετών και άνω, που δεν χειρίζονται με ευχέρεια ή καθόλου τις ψηφιακές υπηρεσίες, και τους βοηθά να αποκτήσουν μία εξοικείωση με τις δυνατότητες του σύγχρονου υπολογιστή.

Συγκεκριμένα μαθαίνουν τα βασικά περί χειρισμού αρχείων (δημιουργία, αντιγραφή, μεταφορά, διαγραφή, μετονομασία), απλή επεξεργασία κειμένου (μορφοποίηση, ορθογραφικό έλεγχο, χρήση εικόνων), Διαδίκτυο (web, mail, Skype, Facebook κ.λπ.). Ο κύκλος των μαθημάτων, διάρκειας 15 ωρών, παρέχεται δωρεάν και σε όσους/όσες συμμετέχουν χορηγείται βεβαίωση EqualSkills – ECDL.

Το πρόγραμμα είναι προσβάσιμο σε άτομα με προβλήματα όρασης και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κ.Ε.Α.Τ. (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών). Σημειώνεται ότι στους υπολογιστές της Αίθουσας Σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου, έχει εγκατασταθεί πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, που επιτρέπει στους χρήστες/στριες με προβλήματα όρασης να ακούν την περιγραφή της οθόνης και να χειρίζονται τον υπολογιστή με άνεση.

Επιπλέον διατίθεται υπολογιστής με κατάλληλο λογισμικό για άτομα με προβλήματα όρασης, ενώ είναι συνδεδεμένος με scanner και εκτυπωτή Braille. Θυμίζουμε, τέλος, ότι οι σκύλοι-οδηγοί τυφλών είναι ευπρόσδεκτοι.

Παράλληλα το πρόγραμμα αυτό είναι προσβάσιμο και φιλικό σε άτομα Κ/κωφά και βαρήκοα και παρέχεται η δυνατότητα Διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα καθώς και χειλεανάγνωση κατόπιν συνεννόησης με γραπτό μήνυμα στον αριθμό: 6985903381 ή στο e-mail: lib@eef.edu.gr

Η προσφορά αυτή της Βιβλιοθήκης αποσκοπεί στη συμβολή, κατά το δυνατόν, στην εξάλειψη του τεχνολογικού αναλφαβητισμού, ενθαρρύνοντας άτομα όλων των ηλικιών να αποκτήσουν επαφή με τους υπολογιστές και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται σήμερα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του αρχικού προγράμματος εισαγωγικού χαρακτήρα μαθημάτων Η/Υ, που από το 2004 παρείχε η Βιβλιοθήκη στα μέλη της.

Η ανάγκη για την παροχή μιας τέτοιου είδους υπηρεσίας προέκυψε αρχικά από τη στιγμή που εντοπίστηκε αδυναμία σε αρκετά από τα μέλη της Βιβλιοθήκης να χρησιμοποιούν σωστά τις ηλεκτρονικές πληροφοριακές της πηγές και ιδιαιτέρως το Διαδίκτυο.

Έτσι, κρίθηκε σκόπιμο να ξεκινήσει μία διαδικασία εκπαίδευσης των μελών της, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα από τη μία πλευρά να εξοικειωθούν με τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και από την άλλη να αξιοποιήσουν το πλήθος των πληροφοριών που μας κατακλύζουν σήμερα σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα μαθήματα αυτά είναι εισαγωγικά και αποσκοπούν στην απόκτηση βασικών γνώσεων για τη λειτουργία των υπολογιστών. Διοργανώνονται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Πατήστε παρακάτω στην επιλογή «ΟΛΑ ΤΑ VIDEOS» για να δείτε βίντεο με συνεντεύξεις από συμμετέχοντες/ουσες και τις εντυπώσεις τους.

Για την συμμετοχή σας στο εργαστήριο "Μαθαίνω Η/Υ για ηλικίες 40+" είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής/υπεύθυνης δήλωσης.

β