Το εργαστήριο αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες προγραμματισμού και στην γλώσσα προγραμματισμού Swift, μία εκ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων γλωσσών στον κόσμο, προϊόν της Apple, προσιτή και με μεγάλη χρηστικότητα. 

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τις βασικές δομές δεδομένων, καθώς και τις δομές ελέγχου. Επίσης θα καλυφθούν συναρτήσεις εισόδου και εξόδου δεδομένων, καθώς και βασικοί αλγόριθμοι.

Τέλος θα σχεδιάσουν και θα δημιουργήσουν ένα παιχνίδι, αλλά και μία εφαρμογή εμφάνισης τρέχουσας θερμοκρασίας, μέσω της οποίας θα έρθουν σε επαφή και με άλλες σημαντικές έννοιες, όπως τις υπηρεσίες διαδικτύου (web services) και τη μορφή ανταλλαγής δεδομένων JSON.

 Το εργαστήριο αφορά σε νέους από 12 έως 18 ετών και αποτελείται από τέσσερεις δίωρες ενότητες. Για την συμμετοχή δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού.


Πρόσθετο υλικό

Οι κάτοχοι Mac & iOS συσκευών μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν στο iBooks, την διαθέσιμη βιβλιογραφία της Apple για την Swift, από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://itunes.apple.com/us/book-series/swift-programming-series/id888896989?mt=11

Διαθέσιμος από την Apple είναι και ένας on-line οδηγός για την Swift, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://developer.apple.com/library/content/documentation/Swift/Conceptual/Swift_Programming_Language/index.html

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στο Developer site της Apple, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://developer.apple.com/swift/resources/

utl