Πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ή/και να οργανώσουν τη σχολική τους βιβλιοθήκη.

Οι μαθητές/τριες, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες σχετικές με τη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία υλικού, ανακαλύπτουν τη μεθοδολογία και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μίας βιβλιοθήκης. 

Με αυτό τον τρόπο κατανοούν τις βασικές βιβλιοθηκονομικές εργασίες (κυρίως καταλογογράφηση και ταξινόμηση) που απαιτούνται για την επεξεργασία του υλικού (βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ.), αλλά και τους διαφορετικούς τρόπους που αυτές μπορούν να υλοποιηθούν, αναλόγως με τις ανάγκες της εκάστοτε σχολικής βιβλιοθήκης.

Επιπλέον, αξιοποιώντας ένα απλό πρόγραμμα οργάνωσης δεδομένων, οι μαθητές/τριες επιχειρούν να προσαρμόσουν όσα ανακαλύπτουν και μαθαίνουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, στις ανάγκες της δικής τους σχολικής συλλογής.

β