Γνωριμία με τις έννοιες της κίνησης, της ταχύτητας, της δύναμης, της μάζας - αδράνειας, της ορμής, της βολής, της κυκλικής κίνησης, του έργου και της ενέργειας.

Παρακολουθώντας τα πειράματα οι μαθητές αρχικά «ξεσκονίζουν» τις έννοιες της αδράνειας, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης, της δύναμης, καθώς και τους νόμους του Νεύτωνα.

Παρατηρούν αν πέφτουν όλα τα σώματα με τον ίδιο ρυθμό ανεξαρτήτως του βάρους τους, απαντώντας σε ερωτήματα όπως αν από το ίδιο ύψος αφήσουμε να πέσουν ένας ελέφαντας και ένα φύλλο την ίδια χρονική στιγμή, ποιο θα πέσει πιο γρήγορα; Επίσης, μαθαίνουν γιατί όταν φρενάρει το αυτοκίνητο «φεύγουμε» μπροστά και καταλαβαίνουν γιατί πρέπει πάντα να φοράμε ζώνη ασφαλείας. 

Στην συνέχεια, γνωρίζουν την κεντρομόλο και φυγόκεντρο δύναμητις έννοιες της ορμής, της στροφορμής και της ενέργειας, ενώ συγχρόνως έρχονται σε επαφή με τις αρχές διατήρησής τους.

Τέλος, ανακαλύπτουν πώς προωθείται ο πύραυλος, πώς περιστρέφεται η μπαλαρίνα γύρω από τον εαυτό της και γιατί χρησιμοποιούμε τροχαλίες για να σηκώσουμε βαριά αντικείμενα.

Ενότητες

 1. Ελεύθερη πτώση. 
 2. Μάζα, αδράνεια. 
 3. Ταχύτητα. 
 4. Δύναμη.
 5. Κίνηση με σταθερή και μεταβαλλόμενη ταχύτητα. 
 6. 1ος και 2ος Ν. Νεύτωνα. 
 7. Δράση-αντίδραση. 
 8. Ορμή-Διατήρηση ορμής. 
 9. Οριζόντια Βολή. 
 10. Τροχιές. 
 11. Κεντρομόλος-Φυγόκεντρος. 
 12. Στροφορμή-Διατήρηση στροφορμής. 
 13. Έργο-Ενέργεια. 
 14. Τροχαλίες και δυνάμεις. 
 15. Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με τις θεμελιώδεις έννοιες της κλασικής μηχανικής.  
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

ath