Γνωριμία με τις έννοιες της κίνησης, της ταχύτητας, της δύναμης, της μάζας-αδράνειας, του έργου και της ενέργειας.

Αρχικά, οι μαθητές παρακολουθώντας τα πειράματα ανακαλύπτουν τις έννοιες της αδράνειας, της ταχύτητας, της δύναμης, της πίεσης και της ενέργειας και απαντούν σε ερωτήματα όπως γιατί όταν τινάζουμε τα βρεγμένα χέρια μας φεύγουν από επάνω οι σταγόνες του νερού. 

Στην συνέχεια, γνωρίζουν τους νόμους του Νεύτωνα και βασικές αρχές της φύσης όπως η διατήρηση της ενέργειας, η αρχή του Pascal και η αρχή του Αρχιμήδη και εξερευνούν πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινή μας ζωή.

Μέσω των πειραμάτων απαντούν σε ερωτήματα όπως: γιατί βυθίζεται μία πέτρα και όχι ένα καράβι; Θα προτιμούσατε να σας πατήσει το πόδι ένας ελέφαντας ή μία γυναίκα με γόβα στιλέτο; Αν από το ίδιο ύψος αφήσουμε να πέσουν ταυτόχρονα ένας ελέφαντας και ένα φύλλο, ποιο θα πέσει πιο γρήγορα; 

Ενότητες

 1. Μάζααδράνεια.
 2. Ταχύτητα.
 3. Δύναμη.
 4. Κίνηση με σταθερή και μεταβαλλόμενη ταχύτητα.
 5. Δράση-αντίδραση.
 6. Πίεση.
 7. Αρχές Pascal και Αρχιμήδη.
 8. Άνωση.
 9. Έργο-Ενέργεια. 
 10. Τροχαλίες και δυνάμεις. 
 11. Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με τις θεμελιώδεις έννοιες της κλασικής μηχανικής.  
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

ath