Γνωριμία με τις έννοιες της μεταφορικής και περιστροφικής κίνησης, τις διαφορές μεταξύ γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας και επιτάχυνσης, της δύναμης, της ροπής, της στροφορμής και της ροπής αδρανείας.

Παρακολουθώντας τα πειράματα οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις έννοιες της γωνιακής ταχύτητας και της επιτάχυνσης, της ροπής και της ροπής αδρανείας, της στροφορμής και της διατήρησής της και πώς τις συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή. 

Συγκεκριμένα, λύνουν καθημερινές απλές απορίες τους όπως γιατί προκειμένου να ανοίξουμε μία πόρτα την σπρώχνουμε κοντά στο πόμολο και όχι κοντά στους μεντεσέδες και πώς είναι δυνατόν να σηκώσουμε έναν βαρύτερο άνθρωπο χρησιμοποιώντας την τραμπάλα.

Τέλος, μαθαίνουν γιατί οι σβούρες στέκονται όρθιες μόνο όταν περιστρέφονται και ανακαλύπτουν τη σχέση της σβούρας με το καλλιτεχνικό πατινάζ και την πλοήγηση των αεροπλάνων. 

Ενότητες

  1. Μάζααδράνεια. 
  2. Μεταφορική και Περιστροφική κίνηση.
  3. Γραμμική, Γωνιακή Ταχύτητα. 
  4. Γραμμική, Γωνιακή Επιτάχυνση. 
  5. Δύναμη-Ροπή Δύναμης. 
  6. Ισορροπία Στερεού Σώματος. 
  7. Ροπή Αδρανείας. 
  8. Ορμή-Διατήρηση ορμής. 
  9. Στροφορμή-Διατήρηση στροφορμής. 
  10. Ο 2ος Νόμος του Νεύτωνα για την Περιστροφική Κίνηση.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με τις θεμελιώδεις έννοιες της μηχανικής του στερεού σώματος. 
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

ath