Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις βασικές αρχές της Μοριακής Βιολογίας και εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας.

Παρακολουθώντας τα πειράματα οι μαθητές γνωρίζουν μοριακές τεχνικές της Βιολογίας και τις εφαρμογές που έχουν στην Βιοτεχνολογία.

Μελετούν κυτταρικές δομές όπως η κυτταρική μεμβράνη, το γενετικό υλικό και τα αντισώματα και συγκεκριμένα παρατηρούν στις ρίζες του κρεμμυδιού τις διαφορετικές μορφές που έχει το DNA. 

Στην συνέχεια, γνωρίζουν τον κύκλο ζωής των μικροοργανισμών, τις ιδιότητές τους και πώς τις εκμεταλλευόμαστε στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, μελετούν μέσω των πειραμάτων την δράση των απορρυπαντικών, των αντιβιοτικών, αλλά και την διαδικασία της ζύμωσης.  

Τέλος, παρακολουθούν πώς γίνεται η κλωνοποίηση τμήματος DNA σε βακτήρια.

Ενότητες

1. Απομόνωση DNA. 
2. Καρυότυπος. 
3. Μίτωση – Μείωση. 
4. Μεταλλάξεις. 
5. Μεταγραφή – μετάφραση. 
6. Πρωτεΐνες. 
7. Μικροβιολογία. 
8. Ένζυμα. 
9. Η «μουσική» των μορίων 
10. Κλωνοποίηση

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με την φύση του γενετικού υλικού (DNA). 
Επαφή με το αντικείμενο της Μοριακής Βιολογίας και της Βιοτεχνολογίας. 
Παρουσίαση βασικών εννοιών της Βιολογίας και της ροής της γενετικής πληροφορίας.  
Επεξήγηση πολύπλοκων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην Βιοτεχνολογία. 
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο.
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση

ath