Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις βασικές αρχές της μοριακής βιολογίας και το αντικείμενο της γενετικής.

Μέσα από τα πειράματα οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις αρχές της μοριακής βιολογίας. Βλέπουν το μόριο του DNA και τις διάφορες μορφές του. Απαντούν σε ερωτήματα όπως τι είναι μία μετάλλαξη, πώς συμβαίνει και τι συνέπειες μπορεί να έχει.  

Στην συνέχεια, παρακολουθούν την ροή της γενετικής πληροφορίας, την δομή και την ποικιλομορφία του γενετικού υλικού. Μαθαίνουν για τις διάφορες φάσεις ανάπτυξης του εμβρύου και την κληρονομικότητα, δηλαδή πώς μεταβιβάζονται τα ποικίλα χαρακτηριστικά.  

Τέλος, μαθαίνουν για τις πρωτεΐνες και την δομή τους και “συνθέτουν” μουσική με το DNA. Με την παρακολούθηση των πειραμάτων οι μαθητές βλέπουν πώς οι κλάδοι της επιστήμης, όπως η μικροβιολογία, η χημεία και η φυσική συνδυάζονται για να μελετηθούν τα μόρια της ζωής.

Ενότητες

1. Απομόνωση DNA 
2. Καρυότυπος 
3. Μίτωση – Μείωση 
4. Μεταλλάξεις 
5. Μεταγραφή - μετάφραση 
6. Πρωτεΐνες 
7. Μικροβιολογία 
8. Ένζυμα  
9. Η μουσική των μορίων

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με την φύση του γενετικού υλικού (DNA) 
Επαφή με το αντικείμενο της μοριακής βιολογίας. 
Παρουσίαση βασικών εννοιών της βιολογίας και της ροής της γενετικής πληροφορίας.  
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

ath