Οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με τις βασικές αρχές της Μοριακής Βιολογίας και το αντικείμενο της Γενετικής.

Μία σειρά πειραμάτων ιδανική για να κεντρίσει το ενδιαφέρον και να διδάξει πώς η μελέτη της ζωής πραγματοποιείται χάρη στη συνεργασία της Μικροβιολογίας, της Χημείας και της Τεχνολογίας.

Μέσα από τις επιδείξεις πειραμάτων οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με τις αρχές της Μοριακής Βιολογίας. Παρατηρούν το μόριο του DNA και απαντούν σε ερωτήματα όπως τι είναι μία μετάλλαξη, πώς συμβαίνει και τι συνέπειες μπορεί να έχει στον οργανισμό. Παρακολουθούν τη ροή της γενετικής πληροφορίας, καθώς και τη δομή και την ποικιλομορφία του γενετικού υλικού. Τέλος, μαθαίνουν για τις πρωτεΐνες και τη δομή τους και «συνθέτουν» μουσική με το DNA.

Τα πειράματα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής προσαρμόζονται ώστε να απευθύνονται είτε σε μαθητές/τριες της Θετικής Κατεύθυνσης του Λυκείου, είτε της Γ’ Γυμνασίου.

Ενότητες

 1. Πλασματική Μεμβράνη.
 2. Δομή – Απομόνωση DNA.
 3. Ηλεκτροφόρηση DNA (*Λύκειο).
 4. Κυτταρικός κύκλος.
 5. Μίτωση και Μείωση (*Λύκειο).
 6. Κεντρικό Δόγμα Βιολογίας.
 7. Μετουσίωση πρωτεϊνών.
 8. Μικροοργανισμοί.
 9. Παρατήρηση ζυμομύκητα.
 10. Κλωνοποίηση γονιδίου (*Λύκειο).
 11. Μοτίβα μακρομορίων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με την φύση του γενετικού υλικού (DNA). 
Επαφή με το αντικείμενο της Μοριακής Βιολογίας και της Βιοτεχνολογίας. 
Παρουσίαση βασικών εννοιών της Βιολογίας και της ροής της γενετικής πληροφορίας. 
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο.
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 

Βιβλιογραφία – Πρόσθετο υλικό

 1. Μαυρικάκη Ε., Γκούβα Μ., Καμπούρη Α. Βιολογία Β’ και Γ’ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 0212101250120120
 2. Bybee R. W. Teaching Secondary School Science: Strategies for Developing Scientific Literacy. 9th Edition. ISBN-13: 978-0132304504
 3. Klug W.S., Cummings M.R., Spencer C.A., Palla M.A. Βασικές Αρχές Γενετικής. SBN: 978-618-5135-03-4
 4. Simon E. J. Επιμέλεια Μίνος Γ. Βιολογία: Βασικές έννοιες. 1η Έκδοση. ISBN 9789605830779.
 5. Urry L. A., Cain M. L., Wasserman S. A., Minorsky P. V., Reece J.B. Campbell Biology, 11th Edition, ISBN-13:978-0134093413.
 6. Watson J.D., Baker T.A., Bell S.P., Gann A., Levine M., Losick R. 7th Molecular Biology of the Gene. ISBN-13: 978-0321762436

Για το Λύκειο επιπλέον

 1. Αδαμαντιάδου Σ.Μ., Γεωργάτου Μ., Γιαπιτζάκης Χ., Λάκκα Λ., Νοταράς Δ., Φλωρεντίν Ν., Χατζηγεωργίου Γ., Καλαϊτζιδάκη Μ., Πανταζίδης Γ. Βιολογία Γ΄ Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 0212200720120124.
 2. Αλεπόρου – Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτης Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β. Bιολογία Γ’ Λυκείου Θετικών Σπουδών. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 0212201780120123.
 3. Καψάλης Α., Μπουρμπουχάκης Ι. Ε., Περάκη Β., Σαλαμαστράκης Σ. Βιολογία Β’ Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 0212200470120122.
 4. Arumugam N., Meyyan R.P. Cell Biology, Molecular Biology, Genetics, Evolution and Ecology (Vol.1). ISBN-13: 978-9382459927.
 5. Fowler S., Roush R., Wise J. Concepts of Biology. ISBN-13: 978-1680921021.

κετ