Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με βασικές έννοιες του προγραμματισμού, όπως οι μεταβλητές, οι συναρτήσεις και η δομή επανάληψης, μέσα από την παραγωγή μουσικής και ήχων.

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Sonic-Pi, το οποίο είναι βασισμένο στη γλώσσα προγραμματισμού Ruby, θα μάθουν πώς να δημιουργούν δικές τους μουσικές ιδέες, να αποτυπώνουν ένα μουσικό κομμάτι, αλλά και να προσθέτουν ηχητικά εφέ γράφοντας κώδικα.

Για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις Πληροφορικής ή μουσικής. 


Πρόσθετο υλικό

- Πρόγραμμα Sonic Pi
Διαθέσιμο για Windows, Mac OS και Raspberry Pi
Μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας εδώ.

- Sonic Pi tutorial: https://sonic-pi.mehackit.org/

utl