Στο εργαστήριο αυτό οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τις βασικές αρχές-έννοιες της ολογραφίας, τις εφαρμογές της στην σύγχρονη ζωή και πώς μπορούν να δημιουργήσουν το «ολογραφικό εφέ».

Αφού κατανοήσουν τις έννοιες, καλούνται να κατασκευάσουν μία τρισδιάστατη απεικόνιση ενός αντικειμένου της επιλογής τους.

Αρχικά σχεδιάζουν το αντικείμενο στο κατάλληλο πρόγραμμα και στην συνέχεια με χρήση ειδικού λογισμικού και μίας διάφανης πυραμίδας, το αντικείμενο αυτό απεικονίζεται σε μορφή ολογράμματος.

Έτσι δημιουργείται μία εντυπωσιακή ολογραφική ψευδαίσθηση του αντικειμένου.

utl