Όλα τα προγράμματα της ενότητας είναι δομημένα με βάση τα διεθνή πρότυπα Πληροφοριακής Παιδείας (“Information Literacy Standards”).

Για μαθητές Δημοτικού
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό α) να δημιουργήσει νέα ευχάριστα βιώματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, που αφορούν στη χρησιμότητα μίας βιβλιοθήκης και μάλιστα μίας ειδικής επιστημονικής βιβλιοθήκης β) να τους/τις εφοδιάσει με νέες γνώσεις και δεξιότητες που συμβάλλουν στην προώθηση της διά βίου μάθησης.

Αξιοποιώντας την ανακαλυπτική - διερευνητική μέθοδο, οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν και εξοικειώνονται με τον τρόπο ταξινόμησης μίας σύγχρονης βιβλιοθήκης αλλά και τη συλλογή της.

Έρχονται σε επαφή με τον ηλεκτρονικό κατάλογο ως βασικό εργαλείο αναζήτησης υλικού και πειραματίζονται με τα κριτήρια, τις στρατηγικές αναζήτησης, επιλογής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των αναζητήσεών τους.

Επίσης, σε συνεργασία με τους συμμαθητές/τριές τους, συμμετέχουν σε μία διαφορετική σκυταλοδρομία με στόχο την ολοκλήρωση αποστολών αναζήτησης επιλεγμένων βιβλίων καθώς και απαντήσεων μέσα σε αυτά.

Για μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου (Πρόγραμμα για τις Δημιουργικές και Ερευνητικές εργασίες)
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εισαγάγει τους μαθητές στη μεθοδολογία έρευνας, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την αναγκαιότητα χρήσης και συνδυασμού πληροφοριών από ποικιλία πηγών πληροφόρησης, όπως και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες που απαιτούνται για να καταστούν πληροφοριακά εγγράμματοι.

Αξιοποιώντας τη δυναμική της ομάδας και έχοντας ως αφορμή ένα συγκεκριμένο προς διερεύνηση ερώτημα/θέμα που εντάσσεται στο πλαίσιο των εργασιών τους, οι μαθητές ανακαλύπτουν βήμα-βήμα τον τρόπο με τον οποίο θα καταστούν ερευνητικά αυτόνομοι.

Συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση μίας στρατηγικής έρευνας, που περιλαμβάνει διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, επιλογή όρων αναζήτησης, εξάσκηση στους τρόπους αναζήτησης, αξιολόγησης, επιλογής και χρήσης πληροφοριών από έντυπες και ψηφιακές πηγές πληροφόρησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίξει τους μαθητές στην υλοποίηση των δημιουργικών ή ερευνητικών εργασιών που έχουν αναλάβει και συνδέονται με επιστημονικά ή τεχνικά θέματα. Προσαρμόζεται ανάλογα με το θέμα της εργασίας και την ηλικιακή ομάδα των μαθητών.

β