Στο Εργαστήριο Τεχνολογίας, στον χώρο του Makerspace, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός σφαιροειδούς τηλεκινούμενου, το οποίο θα προγραμματισθεί με βάση το Arduino ώστε να ελέγχεται μέσω iPad.

Οι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος σε μία ολοκληρωμένη διαδικασία κατασκευής όπου θα δοκιμάσουν τις ιδέες τους και θα πειραματιστούν σε τομείς όπως ο σχεδιασμός, το εφαρμοσμένο 3d printing, το ολοκληρωμένο κύκλωμα και ο προγραμματισμός του αντικειμένου.

Το U Droid TL18 θα αποτελέσει μόνιμο έκθεμα του Εργαστηρίου.

Πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες συναντήσεις, στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε όσες φορές θέλετε.

Πρόσθετο υλικό:

Arduino. <https://www.arduino.cc/>

Arduino Bluetooth RC Car (Android Controlled). <https://www.instructables.com/id/Arduino-Bluetooth-RC-Car-Android-Controlled/>

Arduino: How to Control DC Motors With L293D Motor Driver. <https://www.instructables.com/id/Arduino-How-to-Control-DC-Motors-With-L293D-Motor-/>

DIY Life-Size Phone Controlled BB8 Droid. <https://www.instructables.com/id/DIY-Life-Size-Phone-Controlled-BB8-Droid/>

Open Source Full-Sized BB-8 Robot. <https://makezine.com/projects/open-source-full-sized-bb-8-robot/>

Star Wars BB8 Remote Control Printed Robot-P1 Body. <https://www.youtube.com/watch?v=qFbfLk-jUd4&t>

utl