Σκοπός του είναι να φέρει τους συμμετέχοντες σε επαφή με πιο προχωρημένες έννοιες της γλώσσας προγραμματισμού Python.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να οργανώνουν τον κώδικά τους σε packages και modules και θα χρησιμοποιήσουν έτοιμα packages για να μετατρέψουν κείμενο σε ASCIIArt και σε ανθρώπινη φωνή (TTS). Επίσης θα γίνει σύντομη εισαγωγή στην client-server αρχιτεκτονική και οι συμμετέχοντες θα κατασκευάσουν την δική τους chat εφαρμογή.

Θα γνωρίσουν τις αναδρομικές συναρτήσεις και τα εργαλεία με τα οποία θα παρακολουθούν την εκτέλεση του προγράμματός τους. Τέλος, χρησιμοποιώντας Raspberry Pi θα μάθουν να αλληλεπιδρούν με το hardware ελέγχοντας LEDs, θερμόμετρα και mini vibration motors. 

Για την παρακολούθηση απαιτείται βασική γνώση Python ή προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού. Το εργαστήριο αποτελείται από τέσσερεις δίωρες ενότητες. 


Πρόσθετο υλικό


Python Tutorials for Kids 13+.

<https://python4kids.brendanscott.com/> (Free)

Κάθε ένα από αυτά τα μαθήματα έχει διάρκεια 10-15 λεπτά και ο σκοπός του είναι να δώσει μία βασική γραμμή μέσα από την οποία τα παιδιά θα μπορέσουν να αποκτήσουν τις βάσεις της γλώσσας.

Teach your kids to code: Learn Python programming at any age.

<https://www.udemy.com/teach-your-kids-to-code/> (Paid)

Δημιουργία εφαρμογών και παιχνιδιών. Τα παιδιά θα δημιουργήσουν διασκεδαστικά παιχνίδια όπως το War, το Yahtzee και το Rock-Paper-Scissors. Επιπλέον θα υλοποιήσουν διαδραστικές εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις εισαγωγές δεδομένων από τους χρήστες και τα κλικ του ποντικιού.

Learn to code with Python.

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLsk-HSGFjnaGe7sS_4VpZoEtZF2VoWtoR>(Free video tutorial)

Σειρά από εκπαιδευτικά βίντεο που ξεκινούν από τα βασικά και εμβαθύνουν στην εκμάθηση της γλώσσας Python.

utl