Δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής για τον έλεγχο ενός ρομποτικού οχήματος από έξυπνο κινητό τηλέφωνο με λογισμικό android.

Ένα βιωματικό εργαστήριο στο οποίο οι μαθητές/τριες γίνονται προγραμματιστές, αναπτύσσοντας τη δική τους εφαρμογή «έξυπνου» τηλεφώνου η οποία έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ένα ρομποτικό όχημα.

Οι μαθητές/τριες γνωρίζουν τον κόσμο των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones) και εισάγονται στον προγραμματισμό android εφαρμογών.

Εξοικειώνονται με το περιβάλλον του MIT App Inventor 2, μίας δωρεάν πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και δημιουργούν τη δική τους πραγματική εφαρμογή που θα τους επιτρέψει να συνδεθούν με τα ρομπότ του εργαστηρίου.

Μέσα από τον οπτικό προγραμματισμό του App Inventor επεκτείνουν την εφαρμογή τους, προσθέτοντας περισσότερες λειτουργίες και δυνατότητες. Τα ρομπότ ζωντανεύουν, κινούνται και υπακούν σε εντολές μέσα από εικονικά πλήκτρα στην οθόνη του κινητού.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Εισαγωγή στον προγραμματισμό εφαρμογών για έξυπνα κινητά, στην αλγοριθμική σκέψη και στην ρομποτική.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον προγραμματισμό, στα Mαθηματικά, στην Mηχανική και στον σχεδιασμό.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ομαδική εργασία, συνεργατικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική και δημιουργική σκέψη.

Εξοπλισμός

Κινητά τηλέφωνα με λογισμικό Android, η εφαρμογή MIT App Inventor 2, ρομπότ βασιζόμενο σε Arduino.

Πρόσθετο υλικό

κετ