Δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής για τον έλεγχο ενός ρομποτικού οχήματος από έξυπνο κινητό τηλέφωνο με λογισμικό android 

Με τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές/τριες γίνονται προγραμματιστές/στριες και δημιουργούν τις δικές τους εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ταυτόχρονα εξοικειώνονται με βασικές αρχές της ρομποτικής.

Αρχικά, χωρίζονται σε ομάδες (των 2 ατόμων), μαθαίνουν τα χαρακτηριστικά των έξυπνων κινητών τηλέφωνων και των αισθητήρων τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζονται.

Στη συνέχεια εξοικειώνονται με το περιβάλλον της εφαρμογής ΜΙΤ App Inventor 2 και δημιουργούν μία απλή εφαρμογή που συνδέει το κινητό τηλέφωνο με το ρομπότ.

Μαθαίνουν πώς μπορούν να δημιουργήσουν κώδικα, ώστε να τηλεκατευθύνουν ένα όχημα-ρομπότ από το έξυπνο κινητό τους πατώντας τα αντίστοιχα εικονικά πλήκτρα και σταδιακά εξελίσσουν την εφαρμογή αξιοποιώντας τους αισθητήρες και τα δεδομένα τους.

Τελικός στόχος είναι να τηλεκατευθύνουν το ρομπότ μετακινώντας κατάλληλα το κινητό τηλέφωνο. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία και εξοικείωση με τους τομείς της δημιουργίας και προγραμματισμού εφαρμογών για έξυπνα κινητά, της αλγοριθμικής σκέψης και της ρομποτικής.  

Απόκτηση γνώσεων προγραμματισμού, μαθηματικών και σχεδίασης. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων: ομαδική εργασία, συνεργατικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα.  

Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης. 

Βιωματική μάθηση.

Εξοπλισμός

Κινητά τηλέφωνα με λογισμικό Android, η εφαρμογή MIT App Inventor 2, ρομπότ βασιζόμενο σε Arduino, google accounts, υπολογιστές. 

ath