Δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής για τον έλεγχο ενός ρομποτικού οχήματος από έξυπνο κινητό τηλέφωνο με λογισμικό android.

Ένα βιωματικό εργαστήριο στο οποίο γίνονται προγραμματιστές οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Αναπτύσσουν τη δική τους εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο και ταξιδεύουν στον κόσμο της ρομποτικής.

Γνωρίζουν τον κόσμο των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones). Μαθαίνουν τις απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Τι είναι το smartphone; Τι είναι αυτό που το καθιστά «έξυπνο»; Πώς μπορεί κανείς να προγραμματίσει ένα smartphone;

Εξοικειώνονται με το περιβάλλον του MIT App Inventor 2, μίας δωρεάν πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και δημιουργούν τη δική τους πραγματική εφαρμογή που θα τους επιτρέψει να συνδεθούν με τα ρομπότ του εργαστηρίου.

Μέσα από τον οπτικό προγραμματισμό του App Inventor επεκτείνουν την εφαρμογή τους, προσθέτοντας περισσότερες λειτουργίες και δυνατότητες. Τα ρομπότ ζωντανεύουν, κινούνται και υπακούν σε εντολές μέσα από εικονικά πλήκτρα στην οθόνη του κινητού.

Συνεργασία, δημιουργικότητα, αναλυτική και μαθηματική σκέψη καλλιεργούνται ταυτόχρονα μέσα από ένα ταξίδι στις σύγχρονες τεχνολογίες.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία και εξοικείωση με τους τομείς της δημιουργίας και προγραμματισμού εφαρμογών για έξυπνα κινητά, της αλγοριθμικής σκέψης και της Ρομποτικής.
Απόκτηση γνώσεων Προγραμματισμού, Μαθηματικών και Σχεδίασης.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ομαδική εργασία, συνεργατικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα.
Ενίσχυση αυτοπεποίθησης.
Βιωματική μάθηση.

Εξοπλισμός

Κινητά τηλέφωνα με λογισμικό Android, η εφαρμογή MIT App Inventor 2, ρομπότ βασιζόμενο σε Arduino.

κετ