Δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής για τον έλεγχο ενός ρομποτικού οχήματος από έξυπνο κινητό τηλέφωνο με λογισμικό android.

Με τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο οι μαθητές/τριες γίνονται προγραμματιστές/στριες και δημιουργούν τις δικές τους εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, γνωρίζοντας ταυτόχρονα βασικές αρχές της ρομποτικής. 

Αρχικά, χωρίζονται σε ομάδες (των 2 ατόμων), μαθαίνουν τα χαρακτηριστικά των έξυπνων κινητών τηλέφωνων και των αισθητήρων τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζονται.

Στη συνέχεια εξοικειώνονται με το περιβάλλον της εφαρμογής ΜΙΤ App Inventor 2 και δημιουργούν μία απλή εφαρμογή που συνδέει το κινητό τηλέφωνο με το ρομπότ.

Μαθαίνουν πώς μπορούν να δημιουργήσουν κώδικα, ώστε να τηλεκατευθύνουν ένα όχημα-ρομπότ από το έξυπνο κινητό τους πατώντας τα αντίστοιχα εικονικά πλήκτρα και σταδιακά εξελίσσουν την εφαρμογή αξιοποιώντας τους αισθητήρες και τα δεδομένα τους.

Τελικός στόχος του εργαστηρίου είναι να τηλεκατευθύνουν το ρομπότ, μετακινώντας κατάλληλα το κινητό τηλέφωνο.

Για να το πετύχουν, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν το περιβάλλον προγραμματισμού του ρομπότ και θα το προγραμματίσουν έτσι, ώστε να χρησιμοποιεί τους αισθητήρες του για να «προστατεύεται» από κινδύνους όπως να αποφεύγει συγκρούσεις με εμπόδια που βρίσκονται στον δρόμο του. 

Εξοπλισμός

Κινητά τηλέφωνα με λογισμικό Android, η εφαρμογή MIT App Inventor 2, ρομπότ βασιζόμενο σε Arduino. 

ath