Οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν τον κόσμο της δημιουργίας, μαθαίνοντας τι σημαίνει «σχεδιασμός από την ιδέα μέχρι την κατασκευή ενός αντικειμένου» και γνωρίζουν το σχεδιαστικό πρόγραμμα SketchUp.

Στη συνέχεια, σχεδιάζουν ένα αντικείμενο για χρήση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Κατά τον σχεδιασμό καλούνται να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτόν τον χώρο, όπως η έλλειψη βαρύτητας και να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστροναύτες.

Πρόσθετο υλικό:

Αγαλιώτου Χαρά, Σχεδιαστική Μεθοδολογία. Αξονικό-Προοπτικό-Σκιαγραφία, Αθήνα: Ιων, c2011, ISBN: 9789604117260

Παρμενίδης Γιώργος, Χαραλαμπίδου-Διβάνη, Η μορφή του σχεδιασμένου αντικειμένου, Αθήνα: Επίκεντρο, 1989, ISBN: 9789606645785

Allmannsberger-Klauke Marianne, Peschel Peter, Reinecke Hans-Joachim, Τεχνικό σχέδιο με Η/Υ, χ.τ.: Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, 2000, ISBN: 9789603312512

D'Arcy W. Thompson, Ανάπτυξη και μορφή στον φυσικό κόσμο, χ.τ.: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 1999, ISBN: 9602545364

Mike Ashby, Kara Johnson, Υλικά και Σχεδιασμός: Η τέχνη και επιστήμη επιλογής υλικών στον σχεδιασμό προϊόντων, Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2007, ISBN: 9789604610136

Norman Donald A., Σχεδιασμός των αντικειμένων της καθημερινότητας, Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2010, ISBN: 9789604613397

Αποθετήριο "Κάλλιπος" : Σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής με τη βοήθεια Η/Υ. <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4521>

Video Tutorials: Familiar with SketchUp. <https://www.sketchup.com/learn/videos/846>

utl