Η γλώσσα προγραμματισμού Swift είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες γλώσσες προγραμματισμού.

Μπορούμε να την μάθουμε παίζοντας, μέσω του Playground, και να δημιουργήσουμε τις δικές μας εφαρμογές... εύκολα και γρήγορα!

Στο εργαστήριο αυτό, οι μαθητές εισάγονται στις βασικές έννοιες προγραμματισμού και στην γλώσσα προγραμματισμού Swift μέσα από την εφαρμογή Swift Playgrounds.

Κατανοούν τι είναι οι εντολές, οι αλληλουχίες, οι βρόχοι και οι λογικές συνθήκες, χρησιμοποιούν τις σταθερές, τις μεταβλητές και τις  συναρτήσεις, δημιουργούν τον δικό τους κώδικα και εξασκούνται στην επίλυση προβλημάτων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

- Εφαρμογή βασικών εννοιών προγραμματισμού στη διαδικασία 
σύνταξης ενός προγράμματος
- Ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης 
- Καλλιέργεια κριτικής σκέψης με σκοπό τη σωστή χρήση πληροφοριών
για την υλοποίηση των στόχων
 
- Ενεργή συμμετοχή σε ομαδική εργασία 

Πρόσθετο υλικό

Εφαρμογή Swift Playgrounds
Διαθέσιμη για iPad

Μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ.

Εφαρμογή iBooks
Για MacOS & iOS

Οι κάτοχοι Mac & iOS συσκευών μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν στο iBooks, την διαθέσιμη βιβλιογραφία της Apple για την Swift, εδώ.

Documenation Swift
Online οδηγός

Τέλος, διαθέσιμος από την Apple είναι και ένας on-line οδηγός για την Swift, εδώ.

utl