Η γλώσσα προγραμματισμού Swift είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες γλώσσες προγραμματισμού.

Μπορούμε να την μάθουμε παίζοντας, μέσω του Playground και να δημιουργήσουμε τις δικές μας εφαρμογές... εύκολα και γρήγορα!

Στο εργαστήριο αυτό, οι μαθητές εισάγονται στις βασικές έννοιες προγραμματισμού και στην γλώσσα προγραμματισμού Swift μέσα από την εφαρμογή Swift Playgrounds.

Κατανοούν τι είναι οι εντολές, οι αλληλουχίες, οι βρόχοι και οι λογικές συνθήκες, χρησιμοποιούν τις σταθερές, τις μεταβλητές και τις συναρτήσεις, δημιουργούν τον δικό τους κώδικα και εξασκούνται στην επίλυση προβλημάτων.

Πρόσθετο υλικό

Εφαρμογή Swift Playgrounds 
Διαθέσιμη για
iPad

Μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ.

Εφαρμογή iBooks 

Για MacOS & iOS

Οι κάτοχοι Mac & iOS συσκευών μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν στο iBooks την διαθέσιμη βιβλιογραφία της Apple για την Swift, εδώ.

Documentation Swift 

Online οδηγός

Τέλος, διαθέσιμος από την Apple είναι και ένας on-line οδηγός για την Swift, εδώ.

utl