Γνωριμία με τις έννοιες της απλής αρμονικής ταλάντωσης, του αρμονικού κύματος, της περιόδου, της συχνότητας, του μήκους κύματος, των εγκάρσιων και διαμήκων κυμάτων.

Οι μαθητές εισάγονται αρχικά στις έννοιες της απλής αρμονικής ταλάντωσης και του αρμονικού κύματος και γνωρίζουν τις έννοιες της περιόδου, της συχνότητας, του μήκους κύματος και του πλάτους ταλάντωσης.  

Παρακολουθώντας τα πειράματα διακρίνουν τα εγκάρσια από τα διαμήκη κύματα, και αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ των ταλαντώσεων και των κυμάτων. Στην συνέχεια, μελετούν τον ήχο, ανακαλύπτουν με ποιον τρόπο ακούμε, ενώ παράλληλα διερευνούν τις κυματικές μορφές που αναπτύσσονται στην επιφάνεια στερεών σωμάτων.  

Τέλος, ανακαλύπτουν τι σχέση έχουν μεταξύ τους η περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο, η κίνηση του εκκρεμούς ενός ρολογιού τοίχου, η κίνηση της κούνιας, η ταλάντωση ενός ελατηρίου και οι χορδές της κιθάρας.

Ενότητες

 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση (Α.Α.Τ.). 
 2. Περίοδος, συχνότητα, πλάτος ταλάντωσης. 
 3. Ελατήριο. 
 4. Απλό εκκρεμές. 
 5. Ενέργεια στην Α.Α.Τ.. 
 6. Μηχανικά κύματα. 
 7. Μήκος κύματος, συχνότητα. 
 8. Α.Α.Τ. – αρμονικό κύμα – ημιτονοειδής καμπύλη. 
 9. Εγκάρσια και διαμήκη κύματα. 
 10. Ο ήχος. 
 11. Οπτικοποίηση ηχητικών κυμάτων (Μοτίβα Chladni). 
 12. Πώς ακούμε;

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με τις θεμελιώδεις έννοιες των ταλαντώσεων και των μηχανικών κυμάτων.  
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

ath