Γνωριμία με τις έννοιες της απλής αρμονικής ταλάντωσης, του αρμονικού κύματος, της περιόδου, της συχνότητας, του μήκους κύματος, των εγκάρσιων και διαμήκων κυμάτων

Τι σχέση έχουν μεταξύ τους η περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο, η κίνηση του εκκρεμούς ενός ρολογιού τοίχου, η κίνηση της κούνιας, η ταλάντωση ενός ελατηρίου και οι χορδές μίας κιθάρας;

Μέσα από μία επίδειξη πειραμάτων για τη Γ’ τάξη του Γυμνασίου οι μαθητές/τριες εισάγονται στις έννοιες της απλής αρμονικής ταλάντωση και του αρμονικού κύματος και γνωρίζουν τις έννοιες της περιόδου και της συχνότητας, του μήκους κύματος και του πλάτους μίας ταλάντωσης.

Μαθαίνουν να διακρίνουν τα εγκάρσια από τα διαμήκη κύματα, και αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ των ταλαντώσεων και των κυμάτων. Μελετούν τον ήχο, κατανοούν το μηχανισμό της ακοής και διερευνούν τις κυματικές μορφές που αναπτύσσονται στην επιφάνεια στερεών σωμάτων.

Ενότητες

 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση (Α.Α.Τ.). 
 2. Περίοδος, συχνότητα, πλάτος ταλάντωσης. 
 3. Ελατήριο. 
 4. Απλό εκκρεμές. 
 5. Ενέργεια στην Α.Α.Τ.. 
 6. Μηχανικά κύματα. 
 7. Μήκος κύματος, συχνότητα. 
 8. Α.Α.Τ. – αρμονικό κύμα – ημιτονοειδής καμπύλη. 
 9. Εγκάρσια και διαμήκη κύματα. 
 10. Ο ήχος. 
 11. Οπτικοποίηση ηχητικών κυμάτων (Μοτίβα Chladni). 
 12. Πώς ακούμε;

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με τις θεμελιώδεις έννοιες των ταλαντώσεων και των μηχανικών κυμάτων.
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο.
Ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
Σύνδεση επιστήμης και τεχνολογίας.
Σύνδεση με την καθημερινότητα.
Βιωματική μάθηση.

κετ