Γνωριμία των μαθητών με τις έννοιες της θερμοκρασίας, της θερμότητας, τους τρόπους μεταφοράς της, την θερμική διαστολή και συστολή και τις θερμικές μηχανές.

Παρακολουθώντας τα πειράματα οι μαθητές λύνουν καθημερινές απορίες τους, όπως γιατί φοράμε μάλλινα ρούχα τον χειμώνα, πώς λειτουργεί το καλοριφέρ και γιατί τα μεταλλικά πόδια της καρέκλας είναι πιο κρύα από την ξύλινη επιφάνειά της.  

Αρχικά, οι μαθητές διακρίνουν τις έννοιες της θερμοκρασίας και της θερμότητας και ανακαλύπτουν πώς γίνεται η μεταφορά θερμότητας με αγωγή, με ρεύματα μεταφοράς και με ακτινοβολία.  

Στην συνέχεια, μελετούν φαινόμενα όπως η διαστολή και η συστολή, η τήξη, η πήξη, η εξάχνωση, η εξάτμιση και η συμπύκνωση, καθώς και την συμπεριφορά των καλών και των κακών αγωγών της θερμότητας. Τέλος, οι μαθητές αντιλαμβάνονται γιατί οι Εσκιμώοι ζουν σε σπίτια από πάγο και γιατί οι κατσαρόλες έχουν ξύλινες ή πλαστικές χειρολαβές.

Ενότητες

  1. Θερμοκρασία-Θερμότητα-Θερμική Ενέργεια. 
  2. Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας. 
  3. Θερμικές Μηχανές-Αιολόσφαιρα του Ήρωνος.
  4. Θερμική διαστολή και συστολή. 
  5. Καλοί και κακοί αγωγοί της θερμότητας. 
  6. Μεταφορά θερμότητας (Αγωγή, Ρεύματα, Ακτινοβολία). 
  7. Θερμική Ισορροπία.
  8. Δομικοί λίθοι της ύλης.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με τις θεμελιώδεις έννοιες της Θερμοδυναμικής.  
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

ath