ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Εκθέματα

Διαδραστικά εκθέματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Πληροφορικής και Ρομποτικής

Με την περιήγησή τους στους χώρους της Έκθεσης, μικροί και μεγάλοι παρατηρούν, εξερευνούν και γνωρίζουν βασικές επιστημονικές αρχές, μαθηματικές έννοιες, αλλά και τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η Έκθεση αποτελείται από 54 σύγχρονα εκθέματα, που καλύπτουν ευρύ φάσμα της Φυσικής (Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Ήχος, Φως, Ενέργεια, Σύμπαν), της Χημείας, της Βιολογίας, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και της Ρομποτικής.

Ο επισκέπτης αποκτά ενεργό ρόλο, μέσω της διάδρασης με τα εκθέματα. Με τη βοήθεια των οδηγιών που παρέχονται σε κάθε έκθεμα, καλείται να παρατηρήσει, να πειραματιστεί, να συναρμολογήσει εξαρτήματα, ακόμη και να γίνει μέρος του πειράματος και, αν χρειαστεί, μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία.

Μέσα από αυτή τη βιωματική εμπειρία έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τις επιστημονικές αρχές που παρουσιάζονται και να εξοικειωθεί με τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Σχολικές ομάδες: Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 16:30 (τελευταία είσοδος 15:00)

Γενικό Κοινό: Σάββατο - Κυριακή, 11:00 - 19:00 (τελευταία είσοδος 17:00, ελάχιστος συνιστώμενος χρόνος επίσκεψης, 90 λεπτά).

Κέντρο ATHENA - Ισόγειο

Κέντρο ATHENA - Ισόγειο
Photo Credits: ι.ε_

Ισόγειο
Εκθέματα Φυσικής

Στο ισόγειο βρίσκονται εκθέματα που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της Φυσικής (Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Φως, Ήχος, Σύμπαν, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

Ο επισκέπτης παρατηρεί, πειραματίζεται και εξοικειώνεται τόσο με κλασικά φαινόμενα όσο και με σύγχρονες εφαρμογές της Φυσικής.

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων ο επισκέπτης, μεταξύ άλλων, εξετάζει την επιταχυνόμενη κίνηση και την ελεύθερη πτώση, δημιουργεί στάσιμα και ηχητικά κύματα, μελετά τον τρόπο και τις αρχές λειτουργίας κινητήρων και δυναμό και κατανέμει αποτελεσματικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ένα νησί.

Κέντρο ATHENA - Πρώτος όροφος

Κέντρο ATHENA - Πρώτος όροφος
Photo Credits: ι.ε_

Πρώτος όροφος
Εκθέματα Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Πληροφορικής & Ρομποτικής

Στον πρώτο όροφο, μέσα από τα εκθέματα Χημείας και Βιολογίας, ο επισκέπτης  δημιουργεί χημικές ενώσεις με τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα, γνωρίζει τα δομικά συστατικά της ζωής, όπως το DNA και το κύτταρο, παρατηρεί τον μικρόκοσμο με μικροσκόπια επαγγελματικού τύπου και μελετά λειτουργίες στις οποίες στηρίζεται η ζωή, όπως η φωτοσύνθεση και η αναπνοή.

Εξερευνά τον μαγικό κόσμο των Μαθηματικών, λύνοντας έξυπνους μαθηματικούς γρίφους και ερχόμενος/η σε επαφή τόσο με βασικές μαθηματικές έννοιες, όπως τον αριθμό π και το πυθαγόρειο θεώρημα, όσο και με σύγχρονους τομείς των μαθηματικών, όπως τις μη-ευκλείδειες γεωμετρίες και την Τοπολογία.

Εξοικειώνεται με την Πληροφορική, παρατηρώντας την εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και πειραματίζεται με τη δομή, τη λειτουργία και τον τρόπο προγραμματισμού τους. Δοκιμάζει ο ίδιος τις δυνατότητές του, λύνει αλγοριθμικά προβλήματα και γνωρίζει τις διάφορες μεθόδους της κρυπτογραφίας.

Έρχεται σε επαφή με τη Ρομποτική, προγραμματίζει ρομπότ, γνωρίζει τα διάφορα είδη αισθητήρων που χρησιμοποιούνται και βλέπει πώς η σύγχρονη αυτή τεχνολογία αποκτά εφαρμογές στη βιομηχανία.

ath