ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία

Για σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης

Η Bιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου έχει δημιουργήσει τις ακόλουθες σειρές εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τις οποίες προτείνει σε σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Όλα τα προγράμματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (182509/Δ7) και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Για να συμμετάσχει ένα σχολείο είναι απαραίτητη η προεγγραφή στο τηλέφωνο: 210 - 9469641.

β