ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Η Σύγχρονη Τέχνη και η σχέση της με την Επιστήμη και την Τεχνολογία

Ένα ειδικό πρόγραμμα μεθοδολογίας ανάπτυξης ερευνητικής εργασίας, που συνδιοργανώνεται με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης | Ηλικίες: 12-18

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με βάση τα διεθνή πρότυπα Πληροφοριακής Παιδείας (“Information Literacy Standards”)

Ο σκοπός του προγράμματος είναι διττός:
A. Να βοηθήσει τους μαθητές να προσεγγίσουν τις έννοιες «Σύγχρονη τέχνη», «Επιστήμη», «Τεχνολογία» και να διακρίνουν τη μεταξύ τους σχέση.
B. Να τους εισαγάγει σε βασικά θέματα Πληροφοριακής Παιδείας: α) στη μεθοδολογία έρευνας, β) στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης μιας σύγχρονης επιστημονικής βιβλιοθήκης και γ) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για να καταστούν πληροφοριακά εγγράμματοι.

Μέσα από επιλεγμένα έργα Σύγχρονης Τέχνης οι μαθητές προσεγγίζουν τις έννοιες «Σύγχρονη Τέχνη», «Επιστήμη», «Τεχνολογία» και εντοπίζουν το πώς η Επιστήμη και η Τεχνολογία έχει επηρεάσει τη Σύγχρονη Τέχνη. Με αφορμή αυτό το θέμα και αξιοποιώντας τη γνώμη και τις εμπειρίες της ομάδας, οι μαθητές εξοικειώνονται με βασικές στρατηγικές έρευνας και αναπτύσσουν δεξιότητες που προωθούν τη δια βίου μάθηση.

Το έργο τέχνης στη φωτογραφία, είναι του Ανδρέα Αγγελιδάκη, με τίτλο Cloud House, από την Έκθεση "Every End is a Beginning", που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) το 2014. Φωτογράφος: Χάρης Μαρκίδης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητικές ομάδες Γυμνασίου και Λυκείου και διαρκεί περίπου 2 ώρες.

Για να δείτε τις ημερομηνίες και τις ώρες διεξαγωγής, πατήστε εδώ.

β