ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Πληροφοριακή παιδεία

Μαθαίνω πώς να μαθαίνω

Όλα τα προγράμματα της ενότητας είναι δομημένα με βάση τα διεθνή πρότυπα Πληροφοριακής Παιδείας (“Information literacy Standards”)

Για μαθητές/τριες Ε΄και Στ΄Δημοτικού
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό α) να δημιουργήσει νέα ευχάριστα βιώματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, που αφορούν στη χρησιμότητα μίας βιβλιοθήκης και μάλιστα μίας ειδικής επιστημονικής βιβλιοθήκης β) να τους/τις εφοδιάσει με νέες γνώσεις και δεξιότητες που συμβάλλουν στην προώθηση της διά βίου μάθησης.

Αξιοποιώντας την ανακαλυπτική - διερευνητική μέθοδο, οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν και εξοικειώνονται με τον τρόπο ταξινόμησης μίας σύγχρονης βιβλιοθήκης αλλά και τη συλλογή της.

Έρχονται σε επαφή με τον ηλεκτρονικό κατάλογο ως βασικό εργαλείο αναζήτησης υλικού και πειραματίζονται με τα κριτήρια, τις στρατηγικές αναζήτησης, επιλογής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των αναζητήσεών τους.

Επίσης, σε συνεργασία με τους συμμαθητές/τριές τους, συμμετέχουν σε μία διαφορετική σκυταλοδρομία με στόχο την ολοκλήρωση αποστολών αναζήτησης επιλεγμένων βιβλίων καθώς και απαντήσεων μέσα σε αυτά.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι μαθητές μπορούν να παραμείνουν στον χώρο της Βιβλιοθήκης για να διαβάσουν και να δανειστούν βιβλία ή οπτικοακουστικό υλικό της αρεσκείας τους.

Για μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου (Πρόγραμμα για τις Δημιουργικές και Ερευνητικές εργασίες)
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εισαγάγει τους μαθητές στη μεθοδολογία έρευνας, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την αναγκαιότητα χρήσης και συνδυασμού πληροφοριών από ποικιλία πηγών πληροφόρησης, όπως και να αναπτύξουν δεξιότητες που απαιτούνται για να καταστούν πληροφοριακά εγγράμματοι.

Αξιοποιώντας τη δυναμική της ομάδας και έχοντας ως αφορμή ένα συγκεκριμένο προς διερεύνηση ερώτημα/θέμα που εντάσσεται στο πλαίσιο των εργασιών τους, οι μαθητές ανακαλύπτουν βήμα-βήμα τον τρόπο με τον οποίο θα καταστούν ερευνητικά αυτόνομοι.

Συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση μίας στρατηγικής έρευνας, που περιλαμβάνει διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, επιλογή όρων αναζήτησης, εξάσκηση στους τρόπους αναζήτησης, αξιολόγησης, επιλογής και χρήσης πληροφοριών από έντυπες και ψηφιακές πηγές πληροφόρησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να υποστηρίξει τους μαθητές στην υλοποίηση των δημιουργικών ή ερευνητικών εργασιών που έχουν αναλάβει και συνδέονται με επιστημονικά ή τεχνικά θέματα. Προσαρμόζεται ανάλογα με το θέμα της εργασίας και την ηλικιακή ομάδα των μαθητών.

«Η Σύγχρονη Τέχνη και η σχέση της με την Επιστήμη και την Τεχνολογία»
Ένα ειδικό πρόγραμμα μεθοδολογίας ανάπτυξης ερευνητικής εργασίας, που συνδιοργανώνεται με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητικές ομάδες Γυμνασίου και διαρκεί περίπου 2 ώρες. Ο σκοπός του είναι διττός:
Να βοηθήσει τους μαθητές/τριες να προσεγγίσουν τις έννοιες «Σύγχρονη τέχνη», «Επιστήμη», «Τεχνολογία» και να διακρίνουν τη μεταξύ τους σχέση.
Να τους εισαγάγει σε βασικά θέματα Πληροφοριακής Παιδείας: α) στη μεθοδολογία έρευνας, β) στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης μίας σύγχρονης επιστημονικής βιβλιοθήκης και γ) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για να καταστούν πληροφοριακά εγγράμματοι.

Μέσα από επιλεγμένα έργα Σύγχρονης Τέχνης οι μαθητές/τριες προσεγγίζουν τις έννοιες «Σύγχρονη Τέχνη», «Επιστήμη», «Τεχνολογία» και εντοπίζουν το πώς η επιστήμη και η τεχνολογία έχει επηρεάσει τη σύγχρονη τέχνη. Με αφορμή αυτό το θέμα και αξιοποιώντας τη γνώμη και τις εμπειρίες της ομάδας, οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με βασικές στρατηγικές έρευνας και αναπτύσσουν δεξιότητες που προωθούν τη διά βίου μάθηση.

Το πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του ΥΠΕΕΘ (182509/Δ7).

β

Ίδρυμα Ευγενίδου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Polaris

π

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ. προβολές
ΤΡΙ. 04/12/2018 - ΚΥΡ. 06/01/2019

Polaris

Tο διαστημικό υποβρύχιο και το μυστήριο της Πολικής νύχτας