Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Κανονισμός λειτουργίας

Στους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλιοστάσια, στο υλικό και στα αναγνωστήριά της

Η χρήση της Bιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι ελεύθερη για όλους. Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στα βιβλιοστάσια και στο υλικό της, έντυπο και ψηφιακό, και μπορούν να χρησιμοποιούν τα αναγνωστήριά της. 

Η Βιβλιοθήκη παρέχει επίσης τη δυνατότητα δανεισμού του υλικού της σε όλα τα μέλη της. Μέλος της Βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει κάθε ενδιαφερόμενος, αφού αποδεχθεί τον Κανονισμό λειτουργίας της και εγγραφεί στο αρχείο μελών της.

 

Υποχρεώσεις αναγνωστών

Οι αναγνώστες κατά την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη θα πρέπει να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους τους, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, να συμπληρώνουν το έντυπο εισόδου-εξόδου και να τοποθετούν τις τσάντες τους στα ειδικά ερμάρια.

Οι χρήστες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το έντυπο και μη έντυπο υλικό της, να διατηρούν καθαρούς τους χώρους, καθώς και να φροντίζουν για την τήρηση της ησυχίας στα αναγνωστήρια.

Επίσης, για την καλύτερη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, οι αναγνώστες οφείλουν να μην τοποθετούν στα ράφια τα βιβλία και τα περιοδικά που χρησιμοποίησαν, αλλά να τα αφήνουν στο τραπέζι του αναγνωστηρίου.

Στους χώρους της Βιβλιοθήκης δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων και η λειτουργία κινητών τηλεφώνων. Για τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι χώροι της καφετέριας στο ισόγειο του κτηρίου.

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου.

 

Χρήση υπολογιστών

Οι υπολογιστές που είναι εγκατεστημένοι στους χώρους της Βιβλιοθήκης, παρέχουν σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω του ασύρματου δικτύου EugenWiFi, σε βάσεις δεδομένων, καθώς και σε διάφορα προγράμματα όπως: Επεξεργαστή Κειμένου, Υπολογιστικό Φύλλο, Δημιουργό Παρουσιάσεων, Λογισμικό Σχεδίασης Βάσεων Δεδομένων, Επεξεργαστή Εξισώσεων.

Πέραν των υπολογιστών που παρέχονται στους χώρους της Βιβλιοθήκης, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ασύρματο δίκτυο σε οποιονδήποτε χώρο της, μέσω των δικών τους φορητών υπολογιστών.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η χρήση των υπηρεσιών του δικτύου EugenWiFi προϋποθέτει την αποδοχή των όρων της συμφωνίας που βρίσκεται αναρτημένη στους πίνακες ανακοινώσεων.

Απαγορεύεται η εγκατάσταση προγραμμάτων και η τροποποίηση ρυθμίσεων στους υπολογιστές. Αρχεία από το Διαδίκτυο μπορούν να αποθηκεύονται σε αφαιρούμενο δίσκο (flash disk) που διαθέτει ο ενδιαφερόμενος.

Εγγραφή μελών

Για να γίνει κάποιος μέλος της Βιβλιοθήκης πρέπει, αφού αποδεχθεί τον κανονισμό της, να συμπληρώσει τα στοιχεία του σε ειδικό έντυπο με βάση τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Κατόπιν λαμβάνει κάρτα μέλους χρονικής ισχύος δύο ετών.

Μετά τη λήξη ισχύος της κάρτας, ο αιτών επικαιροποιεί τα στοιχεία του, ενώ ενδέχεται το Ίδρυμα Ευγενίδου να τον ενημερώσει εγγράφως ή τηλεφωνικώς για την λήξη ισχύος της κάρτας. Η ακρίβεια των στοιχείων είναι ευθύνη του δηλούντος και το Ίδρυμα Ευγενίδου δεν φέρει ευθύνη ως προς αυτά. Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης της κάρτας μέλους, τα στοιχεία θα διατηρηθούν στο αρχείο του Ιδρύματος για ιστορικούς και στατιστικούς λόγους δίχως να διαβαστούν τα προσωπικά δεδομένα.

Το  Ίδρυμα Ευγενίδου σέβεται τα προσωπικά δεδομένα και λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο αιτών έχει τα δικαιώματα που απορρέουν από την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πρόσβαση, διόρθωση, λήθη, εναντίωση, φορητότητα κ..λπ.) καθώς επίσης και το δικαίωμα της αίτησης εξηγήσεων για την επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην νομοθεσία, απευθυνόμενος στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, ΤΚ 175 64 Π. Φάληρο) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eef.edu.gr.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός του, εντός τριάντα (30) ημερών, ενημερώνοντάς τον γραπτώς για την πορεία του. Για ανήλικους αναγνώστες χωρίς ταυτότητα, η εγγραφή είναι δυνατή με την προσκόμιση της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος συμπληρώνει ειδικό έντυπο.

Δανεισμός

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι δανειστική. Κάθε μέλος μπορεί να δανεισθεί έως δύο βιβλία. Η διάρκεια δανεισμού ορίζεται σε 15 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης (τηλεφωνικώς) για επιπλέον 15 ημέρες, εκτός εάν τα προς ανανέωση βιβλία ζητηθούν από άλλο μέλος.

Δεν δανείζονται τα περιοδικά, τα πληροφοριακά βιβλία (όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά), οι τόμοι σειρών, οι σπάνιες εκδόσεις. Τα μη δανειζόμενα βιβλία επισημαίνονται με κίτρινο αυτοκόλλητο στη ράχη τους.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος ενδιαφέρεται για βιβλίο που ήδη είναι δανεισμένο, υπάρχει η δυνατότητα κράτησής του βάσει σειράς προτεραιότητας, οπότε όταν το βιβλίο επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη, κρατείται στο όνομα του ενδιαφερομένου για 3 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί ότι το βιβλίο είναι στη διάθεσή του.

Οι αναγνώστες που καθυστερούν αδικαιολόγητα την επιστροφή των βιβλίων πέραν του καθορισμένου χρόνου, και μετά από σχετική ειδοποίηση, στερούνται του δικαιώματος δανεισμού.

Σε περίπτωση απώλειας βιβλίου ή επιστροφής του σε κακή κατάσταση (σχισμένες, λερωμένες, βρεγμένες σελίδες), ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει και εάν αυτό έχει εξαντληθεί στο εμπόριο, να προσκομίσει στη Βιβλιοθήκη άλλο τίτλο του ίδιου θεματικού περιεχομένου και αντίστοιχης αξίας, μετά από υπόδειξη της Βιβλιοθήκης.

Φωτοτυπίες

Στον χώρο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν στη διάθεση του κοινού 2 φωτοτυπικά – εκτυπωτικά μηχανήματα, που λειτουργούν και ως σαρωτές, η χρήση των οποίων απαιτεί ειδική κάρτα.

Την κάρτα αυτή μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να την προμηθευτεί από το Γραφείο Δανεισμού στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης, καταβάλλοντας το αντίστοιχο χρηματικό ποσό.

Η φωτοτύπηση επιτρέπεται μόνο για το έντυπο υλικό που διαθέτει η Βιβλιοθήκη και πραγματοποιείται σύμφωνα με τους περιοριστικούς όρους του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας [Ν. 2121/1993].

β