ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Φαινόμενο Doppler

Φυσική - Ήχος

Ένα έμβολο που πάλλεται μέσα στο νερό, δημιουργεί κύματα με σταθερή συχνότητα. Τα κύματα αυτά, είναι ομόκεντροι κύκλοι που απομακρύνονται ακτινικά από το κέντρο τους, καθώς ταξιδεύουν στο νερό. Τι συμβαίνει στους κυματισμούς του νερού όταν κινείται το έμβολο;

κετ