ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Σχολικές επισκέψεις

Το UTech Lab δέχεται σχολικές επισκέψεις καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους

Το σχολικό έτος 2019-2020 προσφέρονται τα παρακάτω προγράμματα:

Ολοήμερη επίσκεψη
για μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου

Διάρκεια: 3 ½ ώρες
Μέγιστος αριθμός ατόμων: 30
Κόστος: Δωρεάν

Οι μαθητές/τριες μίας τάξης μπορούν να επισκεφθούν το UTech Lab και να συμμετάσχουν στα εργαστήρια που προσφέρει, αναλόγως των ενδιαφερόντων τους, σε τομείς νέων τεχνολογιών.

Oι εκπαιδευτικοί επιλέγουν συνολικά ένα από τα παρακάτω τέσσερα προγράμματα το κάθε ένα εκ των οποίων περιλαμβάνει δύο εργαστήρια. Οι μαθητές χωρίζονται σε δυο τμήματα και κάθε τμήμα παρακολουθεί διαδοχικά τα δύο εργαστήρια.

Πρόγραμμα 1
Arduino και
Τρισδιάστατη Εκτύπωση


Πρόγραμμα 2
Arduino και
Μικροί Αρχιτέκτονες

Πρόγραμμα 3
Web programming και
Τρισδιάστατη εκτύπωση


Πρόγραμμα 4
Swift Playgrounds και
3D modelling

Σχολικές επισκέψεις

Σχολικές επισκέψεις
Photo Credits: Utechlab

Επίσκεψη μικρής διάρκειας
για μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου

Διάρκεια: 1 ½ ώρα
Μέγιστος αριθμός ατόμων: 30
Κόστος: Δωρεάν

Οι μαθητές/τριες μίας τάξης μπορούν να επισκεφθούν το UTech Lab και να συμμετάσχουν στα εργαστήρια που προσφέρει, αναλόγως των ενδιαφερόντων τους, σε τομείς νέων τεχνολογιών.

Oι εκπαιδευτικοί επιλέγουν συνολικά ένα από τα παρακάτω οκτώ προγράμματα. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο τμήματα και κάθε τμήμα παρακολουθεί ένα από τα δύο προσφερόμενα εργαστήρια του προγράμματος.


Πρόγραμμα 5
Web Programming και
Stop Motion Animation

Πρόγραμμα 6
Swift Playgrounds και
Τρισδιάστατη εκτύπωση

Πρόγραμμα 7
Swift Playgrounds και
3D modelling

Πρόγραμμα 8
Swift Playgrounds και
Μικροί Αρχιτέκτονες

Πρόγραμμα 9
Arduino και
3D modelling

Πρόγραμμα 10
Arduino και
Stop Motion Animation

Πρόγραμμα 11
Arduino και
Τρισδιάστατη εκτύπωση

Πρόγραμμα 12
Arduino και
Μικροί Αρχιτέκτονες

utl