Η αποστολή Magellan της NASA εκτοξεύθηκε στις 4 Μαΐου 1989, με την βοήθεια του διαστημικού λεωφορείου Atlantis και με βασικό στόχο την απεικόνιση με ραντάρ της επιφάνειας της Αφροδίτης. Δεκαπέντε μήνες αργότερα, στις 10 Αυγούστου του 1990, το Magellan εισέρχεται σε τροχιά γύρω από την Αφροδίτη, ξεκινώντας την απεικόνιση της επιφάνειάς της στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο απεικόνισης στις 15 Μαΐου 1991, το Magellan έχει ήδη κατορθώσει να μας προσφέρει τις πρώτες ευκρινείς εικόνες για το 83,7% της επιφάνειας της Αφροδίτης, συλλέγοντας 1.200 gigabits δεδομένων, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα 900 gigabits δεδομένων που είχαν συλλέξει όλες οι άλλες πλανητικές αποστολές της NASA που είχαν υλοποιηθεί μέχρι τότε. Οι δύο επόμενοι κύκλοι απεικονίσεων ανέβασαν το ποσοστό κάλυψης της επιφάνειας της Αφροδίτης στο 98%.

Η επαφή με την διαστημοσυσκευή χάθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1994, μετά από μία αποτυχημένη προσπάθεια να εισέλθει στην υπέρπυκνη ατμόσφαιρα της Αφροδίτης για την συλλογή επιπλέον δεδομένων.

H φωτογραφία απεικονίζει σύνθετη εικόνα της Αφροδίτης, βασισμένη σε δεδομένα των διαστημοσυσκευών Magellan και Pioneer Venus Orbiter.

Credit: NASA/JPL-Caltech

π