ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

εκ

Μεταφράσεις ναυτικών εγχειριδίων

Το Ίδρυμα Ευγενίδου από νωρίς υιοθέτησε την μετάφραση εγχειριδίων για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 16 μεταφράσεις ναυτικών εγχειριδίων, μερικά από τα οποία δεν είναι αμιγώς διδακτικά, αλλά είναι απαραίτητα για τους ναυτιλλομένους.

Οι πιο πρόσφατες μεταφράσεις που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Ευγενίδου είναι η Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» (2014) και ο Διεθνής Ιατρικός Οδηγός για Πλοία (2011), εγχειρίδια που μεταφράστηκαν, εκδόθηκαν και διανέμονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (1974 έως σήμερα) Μεταφράσεις ναυτικών εγχειριδίων

IMO abbreviated version of the seaspeak manual
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το παρόν κείμενο αποτελεί εκπαιδευτικό κείμενο των ΑΔΣΕΝ και συνεγράφη προκειμένου να βοηθήσει τους σπουδαστές των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού στη μελέτη των μαθημάτων τους. Περιλαμβάνει τις γενικές αρχές λειτουργίας και όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του VHF Radio.

IMO τυποποιημένες ναυτικές φράσεις επικοινωνίας (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Η μετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από την αγγλική γλώσσα, με βάση την τελευταία έκδοση του βιβλίου με τίτλο “IMO Standard Marine Communication Phrases” (2002) και βασικός στόχος του είναι να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και άλλων μαθημάτων των ΑΕΝ, καθώς και μαθημάτων στα ΚΕΣΕΝ. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμβουλο για όλους τους αξιωματικούς των πλοίων σε θέματα ναυτικών επικοινωνιών.

Pumps
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

This handbook aims to provide each pump user with the necessary knowledge regarding the types and applications of pumps on ships as well as the prevention, diagnosis and resolution of problems which occur during their use.This book is a translation of the Greek handbook «Αντλίες» for students (engineers) of the Merchant Marine Academies.

Απόσπασμα Αστρονομικών εφημερίδων (β' έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Για τις πρακτικές εφαρμογές της αστρονομικής ναυτιλίας στα πλοία απαιτούνται στοιχεία που παρέχονται από το "Nautical Almanac". Τα αποσπάσματα των Αστρονομικών Εφημερίδων και οι βοηθητικοί πίνακες που περιλαμβάνονται σ' αυτό το βιβλίο αποσκοπούν στην εξάσκηση των Πλοιάρχων στην επίλυση προβλημάτων αστρονομικής ναυτιλίας.

Αποσμάσματα Πινάκων για την επίλυση του τριγώνου θέσης στην Αστρονομική Ναυτιλία (β' έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Τα Αποσπάσματα Πινάκων για Επίλυση Τριγώνου Θέσης στην Αστρονομική Ναυτιλία χρησιμοποιούνται μαζί με τα Αποσπάσματα Αστρονομικών Εφημερίδων κατά την διδασκαλία της αστρονομικής ναυτιλίας, με σκοπό την διευκόλυνση της εφαρμογής της στα πλοία.

Διεθνής ιατρικός οδηγός για πλοία (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Η δεύτερη αυτή έκδοση του Διεθνούς Ιατρικού Οδηγού για Πλοία αποτελεί μετάφραση της ανάλογης αγγλικής έκδοσης του εγκεκριμένου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας “International Medical Guide for Ships” (1988). Η χρησιμότητα του Οδηγού αυτού είναι προφανής και για τα πλοία με ελληνική σημαία, γιατί με τη βοήθειά του οι αρμόδιοι αξιωματικοί των πλοίων, σε οποιαδήποτε θάλασσα και αν πλέουν, θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όσους έχουν ανάγκη παροχής ιατρικών υπηρεσιών κ.ά.

Διεθνής ιατρικός οδηγός για πλοία (γ΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Η τρίτη αυτή έκδοση του Διεθνούς Ιατρικού Οδηγού για Πλοία αποτελεί μετάφραση της ανάλογης αγγλικής έκδοσης του εγκεκριμένου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας “International Medical Guide for Ships: Including the Ship’s Medicine Chest” (2007). Με τη βοήθειά του οι αρμόδιοι αξιωματικοί των πλοίων, σε οποιαδήποτε θάλασσα και αν πλέουν, θα μπορούν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες σε όσους τις έχουν ανάγκη, αλλά και να ζητούν μέσω ασυρμάτου κατάλληλες οδηγίες για τη χορήγηση φαρμάκων ή μη κ.λπ..

Η κατασκευή και η χρησιμοποίηση των χαρτών καιρού από τους ναυτιλλομένους
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το παρόν υπόμνημα, μετάφραση του «The Preparation and Use of Weather Maps by Mariners» του World Meteorological Organization, αποτελεί ένα εγχειρίδιο Ναυτικής Μετεωρολογίας, ειδικά συντεταγμένο για τις ανάγκες των ναυτιλλομένων. Μέσα σε αυτό περιέχεται ό,τι πρέπει να γνωρίζει ο ναυτιλλόμενος για την παρατήρηση, την ανάλυση και την πρόγνωση του καιρού.

Οδηγός ασφάλειας δεξαμενοπλοίων (Υγροποιημένα Αέρια)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μετάφραση του «Tanker Safety Guide (Liquefied Gas)» και προορίζεται για τα δεξαμενόπλοια υπό ελληνική σημαία. Οι αξιωματικοί και το πλήρωμα, γνωρίζοντας το περιεχόμενο του βιβλίου, θα έχουν τη δυνατότητα να φροντίζουν για την ασφαλή φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση φορτίων, καθώς και τις απαιτούμενες γνώσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν καθ’ όλα τα στάδια μεταφοράς του επικίνδυνου φορτίου.

Παλιρροϊκοί πίνακες (β' έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το βιβλίο Παλιρροϊκοί Πίνακες προσφέρει στους αναγνώστες μια στοιχειώδη περιγραφή του παλιρροϊκού φαινομένου καθώς και ευρύ φάσμα πηγών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εύρεση στοιχείων της παλίρροιας και του παλιρροϊκού ρεύματος. Τα στοιχεία αυτά σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή σχεδίαση και την ασφαλή εκτέλεση παράκτιων πλόων.

Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω»
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Ο παρών κώδικας, μετάφραση του «Accident prevention on board ship at sea and in port», προορίζεται να δώσει στους άμεσα ενδιαφερόμενους μια γερή βάση, που πάνω της θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας μέσα στα πλοία «εν πλω» και «εν όρμω» και που η εφαρμογή τους θα πρέπει να ελαττώσει τον αριθμό των ατυχημάτων που συμβαίνουν στα πλοία.

Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» ILO κώδικας ορθής πρακτικής (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Η δεύτερη αυτή έκδοση της Πρόληψης Ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» αποτελεί μετάφραση της ανάλογης αγγλικής έκδοσης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port. ILO Code of Practice (second edition, 1996). Πρόκειται για έναν κώδικα πρακτικής, που καλύπτει τους κινδύνους αναφορικά με την μεταφορά χύδην φορτίων, όπως το πετρέλαιο, το αέριο και τα χημικά, αλλά και τους κινδύνους που σχετίζονται με τα οχηματαγωγά, τα επιβατηγά πλοία κ.ά.

Πυρόσβεση, πυροπροστασία και πυρασφάλεια στα πλοία
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μετάφραση του «Marine Fire Prevention, Firefighting and Fire Safety». Με τη βοήθειά του, οι αρμόδιοι αξιωματικοί των πλοίων σε οποιαδήποτε θάλασσα και αν πλέουν, σε συνεργασία με το πλήρωμα, θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πρόληψη και κατάσβεση της πυρκαγιάς, που τυχόν θα εκδηλωνόταν στο πλοίο τους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουν τη ζωή τους, αλλά και τα πλοία, ενώ αποτρέπουν άλλα δεινά που μπορούν να προκληθούν, όταν σε ένα πλοίο εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Τεχνική Μηχανική - Τόμος Α΄
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί μετάφραση του γερμανικού «Technische Mechanik» και μεταφράσθηκε προκειμένου να καλύψει την επείγουσα ανάγκη βιβλίου Τεχνικής Μηχανικής για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Περιλαμβάνει θέματα στατικής, αντοχής υλικών, στρέψεως, κινηματικής, δυναμικής και μετατροπής κινήσεως και δυνάμεως.

Τεχνική Μηχανική - Τόμος Β΄
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί μετάφραση του γερμανικού «Technische Mechanik» και μεταφράσθηκε προκειμένου να καλύψει την επείγουσα ανάγκη βιβλίου Τεχνικής Μηχανικής για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Περιλαμβάνει θέματα κινηματικής, δυναμικής, στατικής, αντοχής υλικών, μηχανικής των ρευστών και υδροδυναμικής.

Ωκεανογραφία
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μετάφραση του τμήματος «Oceanography» από το βιβλίο «American Practical Navigation» και έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή των επιστημών στη μελέτη των φαινομένων των ωκεανών. Στόχος του είναι να εξοικειώσει τους σπουδαστές των ΑΔΣΕΝ με την ωκεανογραφία, η οποία ασχολείται με τη μελέτη του σχηματισμού των ωκεανών και με τα φυσικά, χημικά, γεωλογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά τους.

εκ