ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Ενημερωτικό έντυπο

Συνοπτική Παρουσίαση Συνεδριακών Χώρων

Στο παρακάτω αρχείο pdf μπορείτε να βρείτε μια συνοπτική παρουσίαση των Συνεδριακών Χώρων του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Συνοπτική παρουσίαση

σ