ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Συνεργασία Βιβλιοθήκης ΙΕ με Βιβλιοθήκη ΣΝΔ

Οι Ναυτικοί Δόκιμοι στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου

Από τον Οκτώβριο του 2013 ξεκίνησε η συνεργασία της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου με την Βιβλιοθήκη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Μέσω αυτής της συνεργασίας:
Οι Ναυτικοί Δόκιμοι μπορούν ως μέλη της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος να παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια στον χώρο του Ιδρύματος και να εκπαιδεύονται σε θέματα χρήσης της βιβλιοθήκης.
Παρέχεται τεχνογνωσία από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος προς το προσωπικό της Βιβλιοθήκης της ΣΝΔ με καθήκοντα βιβλιοθηκονόμου.
Παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος από τις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ.
Διοργανώνονται από το Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό της ΣΝΔ διαλέξεις προς το ευρύ κοινό, στους χώρους του Ιδρύματος, σε θέματα της ναυτικής επιστήμης και τεχνολογίας.

νε