Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Πολιτικές και Κανονισμός λειτουργίας

Αξιοποιήστε με τον καλύτερο τρόπο τις υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη σε όλους, σύμφωνα με τις οδηγίες της

                                                   

Ιστορικό - Σκοπός

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της για το κοινό το 1966, ως πρότυπη ειδική βιβλιοθήκη, με δύο πρωτοποριακές για την εποχή υπηρεσίες ειδικής βιβλιοθήκης: α) την ανοιχτή, ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους και τις συλλογές της και β) τον δανεισμό για κάθε ενδιαφερόμενο. Από τότε μέχρι σήμερα υλοποιεί ανελλιπώς και ποικιλοτρόπως τον σκοπό του Ιδρύματος συμβάλλοντας στην τεχνική και επιστημονική εκπαίδευση των νέων της χώρας µας.

Είσοδος στη Βιβλιοθήκη  

Με την αποδοχή του κανονισμού και την εγγραφή στο Αρχείο μελών, η χρήση της Βιβλιοθήκης είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

- Η εγγραφή μέλους γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα «Εγγραφή μελών».
- Με την εγγραφή του στη Βιβλιοθήκη, ο κάθε ενδιαφερόμενος αποκτά κάρτα μέλους με ειδικό κωδικό, που του παρέχει πρόσβαση στους χώρους και τις υπηρεσίες της.

Σημαντικές Διευκρινίσεις για την είσοδο/έξοδο από τη Βιβλιοθήκη

- Απαιτείται σκανάρισμα της κάρτας μέλους στην Ειδική Θύρα Ελεγχόμενης Πρόσβασης [1].
- Για τους μη κατόχους κάρτας προβλέπεται η έκδοση προσωρινού κωδικού, πριν την είσοδό τους, κατόπιν συμπλήρωσης ειδικής φόρμας -αίτησης εγγραφής- με βασικά στοιχεία του επισκέπτη. Η φόρμα αυτή μπορεί να συμπληρωθεί και online από απόσταση μέσω της ιστοσελίδας μας ΕΔΩ.
- Οι μη κάτοχοι κάρτας που εισέρχονται στον χώρο της Βιβλιοθήκης με τον προσωρινό κωδικό, υποχρεούνται να προσέλθουν στην Υποδοχή της για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής μέλους. 

Προσβασιμότητα

Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου του Ιδρύματος και η πρόσβαση στην είσοδό της γίνεται μέσω εσωτερικής σκάλας.

Για την περίπτωση επισκεπτών ΑμεΑ ή/και εμποδιζόμενων ατόμων διατίθεται ασανσέρ. Οδηγίες παρέχονται αναρτημένες, αλλά και από το προσωπικό στην Είσοδο του Ιδρύματος. Όλοι οι χώροι του Ιδρύματος είναι Προσβάσιμοι σε όλες και όλους τους επισκέπτες/τριες.

Εγγραφή μελών

Για να γίνει κάποιος μέλος της Βιβλιοθήκης πρέπει να προσέλθει στον χώρο της προσκομίζοντας την ταυτότητά του, με βάση την οποία εγγράφεται από το αρμόδιο προσωπικό στο Αρχείο μελών της, αφού αποδεχθεί τον κανονισμό της και συμπληρώσει ειδικό έντυπο. Κατόπιν λαμβάνει κάρτα μέλους χρονικής ισχύος ενός έτους.

Για ανήλικους αναγνώστες χωρίς ταυτότητα, η εγγραφή είναι δυνατή με την προσκόμιση της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος συμπληρώνει ειδικό έντυπο.

Μετά τη λήξη ισχύος της κάρτας, ο αιτών επικαιροποιεί τα στοιχεία του, ενώ ενδέχεται το Ίδρυμα Ευγενίδου να τον ενημερώσει εγγράφως ή τηλεφωνικώς για την λήξη ισχύος της κάρτας. Η ακρίβεια των στοιχείων είναι ευθύνη του δηλούντος και το Ίδρυμα Ευγενίδου δεν φέρει ευθύνη ως προς αυτά. Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης της κάρτας μέλους, τα στοιχεία θα διατηρηθούν στο αρχείο του Ιδρύματος για ιστορικούς και στατιστικούς λόγους δίχως να διαβαστούν τα προσωπικά δεδομένα. Το Ίδρυμα Ευγενίδου σέβεται τα προσωπικά δεδομένα και λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο αιτών έχει τα δικαιώματα που απορρέουν από την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πρόσβαση, διόρθωση, λήθη, εναντίωση, φορητότητα κ.λπ.), καθώς επίσης και το δικαίωμα της αίτησης εξηγήσεων για την επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην νομοθεσία, απευθυνόμενος στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, ΤΚ 175 64 Π. Φάληρο) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@eef.edu.gr. Το Ίδρυμα Ευγενίδου θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός του, εντός τριάντα (30) ημερών, ενημερώνοντάς τον γραπτώς για την πορεία του.

Μέλη / Χρήστες της Βιβλιοθήκης – Δικαιώματα και υποχρεώσεις τους

Α. Οι έντυπες και ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση των μελών της προς χρήση εντός των χώρων της. Επίσης,

- Τα έντυπα βιβλία διατίθενται και για δανεισμό.
- Από την υπηρεσία Δανεισμού εξαιρούνται τα περιοδικά, τα πληροφοριακά βιβλία (όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά), οι τόμοι σειρών, οι σπάνιες εκδόσεις και άλλα βιβλία που επισημαίνονται με κίτρινο αυτοκόλλητο στη ράχη τους.
- Για την πλειονότητα του ψηφιακού υλικού, προσφέρεται και η δυνατότητα πρόσβασης από απόσταση. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Β. Στα μέλη της, η Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας Λογαριασμού [2], από τον Ηλεκτρονικό της Κατάλογο (OPAC). Μέσω του Λογαριασμού του το κάθε μέλος διαθέτει πολλές επιπλέον δυνατότητες όπως: να επικοινωνεί με τη Βιβλιοθήκη (π.χ. να κάνει προτάσεις αγοράς υλικού για τον εμπλουτισμό της συλλογής της), να λαμβάνει ενημερώσεις και μηνύματα από το προσωπικό της, να ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στην περίπτωση που αυτά αλλάξουν, να ελέγχει τους τρέχοντες δανεισμούς του, να ανανεώνει τον χρόνο δανεισμού του υλικού που έχει δανειστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Βιβλιοθήκης που περιγράφονται στην ενότητα «Δανεισμός» πιο κάτω, να βλέπει το ιστορικό των δανεισμών του, να κάνει κράτηση σε βιβλία που το ενδιαφέρουν, να δημιουργεί λίστες με υλικό της προτίμησής του, να δημιουργεί επισημειώσεις (tags) και να αξιολογεί το υλικό που έχει μελετήσει.

Γ. Χρήση υπολογιστών: Οι υπολογιστές που είναι εγκατεστημένοι στους χώρους της Βιβλιοθήκης παρέχουν σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω του ασύρματου δικτύου EugenWiFi και με βάση τους όρους χρήσης του, σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές της, καθώς και σε διάφορα προγράμματα όπως: Επεξεργαστή Κειμένου, Υπολογιστικό Φύλλο, Δημιουργό Παρουσιάσεων. Πέραν των υπολογιστών που παρέχονται στους χώρους της Βιβλιοθήκης, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ασύρματο δίκτυο σε οποιονδήποτε χώρο της, μέσω των δικών τους φορητών υπολογιστών.

Η Βιβλιοθήκη επίσης διαθέτει δύο Σταθμούς Εργασίας με τα κατάλληλα λογισμικά, οι οποίοι επιτρέπουν την ισότιμη πρόσβαση στο υλικό της σε άτομα με περιορισμό όρασης και με κινητικά προβλήματα. Διατίθεται επίσης εκτυπωτής Braille Index Everest για την εκτύπωση κειμένων σε μορφή Braille και πλήρες σύστημα μεγέθυνσης κλειστού κυκλώματος Optelec Clearview+ Color[3].

Απαγορεύεται η εγκατάσταση προγραμμάτων και η τροποποίηση ρυθμίσεων στους υπολογιστές. Αρχεία από το Διαδίκτυο μπορούν να αποθηκεύονται σε αφαιρούμενο δίσκο (flash disk) που διαθέτει ο ενδιαφερόμενος.

Δ. Οι αναγνώστες οφείλουν, για την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης, να μην τοποθετούν στα ράφια τα βιβλία και τα περιοδικά που χρησιμοποίησαν, αλλά να τα αφήνουν στο τραπέζι του αναγνωστηρίου ή στο Γραφείο Πληροφόρησης και Δανεισμού.

Ε.  Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων, όπως επίσης έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το έντυπο και μη έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης, να διατηρούν καθαρούς τους χώρους, καθώς και να φροντίζουν για την τήρηση της ησυχίας στο αναγνωστήριο.

Κατά την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη οφείλουν να θέτουν το κινητό τους στην αθόρυβη λειτουργία.

Η είσοδος κατοικίδιων ζώων στη Βιβλιοθήκη δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνο η πρόσβαση σε σκύλους οδηγούς που συνοδεύουν άτομα με αναπηρίες.

Η λήψη φωτογραφιών και η ανάρτησή τους γίνεται με ευθύνη τους.

ΣΤ. Στους χώρους της Βιβλιοθήκης δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων. Για τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι χώροι της καφετέριας στο ισόγειο του κτηρίου.

-- Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Δανεισμός

Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει την υπηρεσία του Δανεισμού βιβλίων δωρεάν. Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί έως δύο βιβλία συγχρόνως.

Η διάρκεια δανεισμού ορίζεται σε 15 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον 15 ημέρες, εκτός εάν τα προς ανανέωση βιβλία ζητηθούν από άλλο μέλος.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος ενδιαφέρεται για βιβλίο που είναι ήδη δανεισμένο, υπάρχει η δυνατότητα κράτησής του βάσει σειράς προτεραιότητας, οπότε όταν το βιβλίο επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη, κρατείται στο όνομα του ενδιαφερομένου για 3 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί ότι το βιβλίο είναι στη διάθεσή του.

Οι αναγνώστες που καθυστερούν αδικαιολόγητα την επιστροφή των βιβλίων πέραν του καθορισμένου χρόνου, και μετά από σχετικές ειδοποιήσεις (τηλεφωνικές και με email), στερούνται του δικαιώματος δανεισμού. Το Ίδρυμα, κατά τη διακριτική ευχέρειά του, δύναται να επιβάλει πρόστιμο ανά ημέρα καθυστέρησης και παρακρατά κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά του.

Σε περίπτωση απώλειας βιβλίου ή επιστροφής του σε κακή κατάσταση (σχισμένες, λερωμένες, βρεγμένες σελίδες), ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει, και εάν αυτό έχει εξαντληθεί στο εμπόριο, να προσκομίσει στη Βιβλιοθήκη άλλο τίτλο του ίδιου θεματικού περιεχομένου και αντίστοιχης αξίας, μετά από υπόδειξη της Βιβλιοθήκης.

 

Σημαντικές Διευκρινίσεις σχετικά με την Υπηρεσία Δανεισμού

Το νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Ραδιοσυχνοτήτων (RFID) που εγκαταστάθηκε στη Βιβλιοθήκη, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και Σταθμό αυτοεξυπηρέτησης αναγνωστών. Στον Σταθμό αυτόν, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα εύκολα, σκανάροντας την προσωπική τους κάρτα μέλους, να δανειστούν, να  ανανεώσουν ή να επιστρέψουν βιβλία που έχουν δανειστεί, όπως και να δουν την εικόνα του λογαριασμού τους στη Βιβλιοθήκη (πόσα και ποια βιβλία έχουν δανειστεί και αν υπάρχουν χρεώσεις λόγω καθυστέρησης επιστροφής τους).

Άρα, ο Δανεισμός, η ανανέωση δανεισμού και η επιστροφή βιβλίων μπορεί να γίνει είτε μέσω του προσωπικού στο Γραφείο Πληροφόρησης και Δανεισμού, είτε μέσω του Σταθμού αυτοεξυπηρέτησης αναγνωστών. Η ανανέωση δανεισμού επιπλέον, μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, από απόσταση, μέσω της υπηρεσίας «Ο Λογαριασμός μου», που περιγράφεται πιο πάνω, στην ενότητα «Χρήστες (Μέλη) της Βιβλιοθήκης – Δικαιώματα και υποχρεώσεις τους».

Συλλογές και Εμπλουτισμός τους

Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης, έντυπες και ψηφιακές, επικεντρώνονται στους τομείς της Τεχνικής και Ναυτικής εκπαίδευσης, των Θετικών Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών, με συμπληρωματική κάλυψη βασικών τίτλων των Ανθρωπιστικών επιστημών, Κοινωνικών επιστημών και Λογοτεχνίας.

Ο εμπλουτισμός των συλλογών γίνεται με αγορές, συνδρομές και δωρεές. Οι αναγνώστες μπορούν να προτείνουν υλικό, για το οποίο η τελική απόφαση αγοράς λαμβάνεται από την αρμόδια Επιτροπή του Ιδρύματος. 

Η Βιβλιοθήκη δέχεται δωρεές με την προϋπόθεση ότι το υλικό:

- Ανήκει στις θεματικές κατηγορίες που καλύπτει.
- Είναι σε καλή κατάσταση.
- Έχει ενημερωτική ή/και πληροφοριακή αξία.
- Ο ενδιαφερόμενος δωρητής, πριν την παράδοση, έχει υποβάλει κατάλογο προς εξέταση, με το υλικό που προτίθεται να δωρίσει.
- Στην περίπτωση που δεν τηρούνται τα παραπάνω, δωρεές που κρίνεται ότι δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης είναι δυνατόν να διατεθούν σε άλλους φορείς.
- Το υλικό που προέρχεται από δωρεές, σφραγίζεται και καταχωρίζεται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης με το όνομα του δωρητή.

Οι βιβλιογραφικές εγγραφές όλου του υλικού της Βιβλιοθήκης είναι αναζητήσιμες από τον Ηλεκτρονικό Κατάλογό της (OPAC)[4] μέσω του δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Ο κατάλογος περιοδικών της Βιβλιοθήκης είναι αναζητήσιμος επίσης μέσω του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών,[5] δεδομένου ότι η Βιβλιοθήκη αποτελεί μέλος του Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Φωτοτυπίες

Στον χώρο της Βιβλιοθήκης υπάρχει στη διάθεση του κοινού φωτοτυπικό μηχάνημα, που λειτουργεί και ως σαρωτής, για περιορισμένο αριθμό φωτοτυπιών - σαρώσεων.

Η φωτοτύπηση/ψηφιοποίηση (σάρωση) μικρής έκτασης, π.χ. μερικών σελίδων επιτρέπεται αποκλειστικά για προσωπική μελέτη ή έρευνα, ή για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και πάντως επιτρέπεται μόνον σύμφωνα με τους περιοριστικούς όρους της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ισχύει.

 _________________________________________________________________________________

 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, καθώς και των όρων χρήσης, των πολιτικών και του παρόντος Κανονισμού αυτής, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα του Ιδρύματος και τα λοιπά σημεία ανάρτησης, ώστε να βλέπετε τυχόν επικαιροποιήσεις.  

[1] Η Ειδική Θύρα Ελεγχόμενης Πρόσβασης αποτελεί τμήμα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ραδιοσυχνοτήτων (RFID), στην εγκατάσταση του οποίου προχώρησε η Βιβλιοθήκη με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της, την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγνωστών της, όπως και τη μεγαλύτερη ασφάλεια του υλικού της.

[2] Περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις και παραδείγματα για τη Δημιουργία Προσωπικού Προφίλ και Λογαριασμού, καθώς και για τις δυνατότητές του δίνονται σε αυτό το αρχείο και σε αυτό το βίντεο

[3] Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

[4] Αναλυτικές πληροφορίες και κατατοπιστικά βίντεο για τις δυνατότητες και υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του OPAC, αλλά και για βασικά γενικά θέματα εντοπισμού και αξιολόγησης της πληροφορίας, μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

[5] Ο Συλλογικός Κατάλογος αυτός παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να εντοπίσουν σε ποια βιβλιοθήκη υπάρχει ένα περιοδικό, καθώς και να δουν το σύνολο της συλλογής μιας βιβλιοθήκης από αυτές που συμμετέχουν.

β