Οι υποτροφίες κατά κύριο λόγο χορηγούνται στο ΕΜΠ και στο ΥΝΑΝΠ, ενώ τα ερχόμενα τουλάχιστον δύο χρόνια οι δωρεές θα δοθούν μέσω των εμπλεκομένων Υπουργείων και αποκλειστικά για επίτευξη σκοπού.