ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

WeTransform

(σε εξέλιξη)

Το WeTransform είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ορίζοντες 2020 (Η2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την εξερεύνηση, αποτύπωση και διαμόρφωση νέας γνώσης σχετικά με τις επιπτώσεις του αυτοματισμού στο εργατικό δυναμικό όλων των μέσων και κλάδων μεταφοράς.

Τριάντα τέσσερεις (34) εταίροι από 11 ευρωπαϊκές χώρες και 4 υπερπόντιες (ΗΠΑ, Καναδάς, Νότια Κορέα, Ιαπωνία) αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο του έργου, με τελικό στόχο την διαμόρφωση κοινής θεματολογικής ατζέντας με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και την διαμόρφωση κοινής γνώσης σε living-hubs, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες όπως τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Συντονιστής του έργου είναι το Πολυτεχνείο του Τορίνου (Ιταλία). Το Ίδρυμα Ευγενίδου συμμετέχει ως εταίρος για τις επιπτώσεις του αυτοματισμού στη ναυτιλία. Το έργο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2023.

Το WeTransform εντοπίζει βασικά εμπόδια, ανάγκες, δεξιότητες, ικανότητες, εξετάζοντας  βέλτιστες πρακτικές και διευκολύνοντας τη διαμόρφωση στοχευμένων και διαρκών λύσεων. Υποστηρίζει τη συνεργασία μέσω τριών κύριων προσεγγίσεων:

  • - Δημιουργία και προώθηση μιας συνεργατικής πλατφόρμας για τη συζήτηση των επιπτώσεων του αυτοματισμού στην αγορά εργασίας και πιο συγκεκριμένα στον τομέα των μεταφορών με τους ενδιαφερόμενους φορείς.
  • - Διαμόρφωση και χρήση κοινής γνώσης που σχετίζεται με τις επιπτώσεις του αυτοματισμού στην αγορά εργασίας.
  • - Διεξαγωγή ενός συμμετοχικού και αποτελεσματικού διαρκούς διάλογου για την καινοτομία, τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του εργατικού δυναμικού.

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Το WeTransform καλωσορίζει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν στο Stakeholder Forum. Η συμμετοχή σας στο φόρουμ, σας δίνει τη δυνατότητα για:

  • - Aνταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σχετικά με τις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης των μεταφορών στο εργατικό δυναμικό.
  • - Προσδιορισμός μελλοντικών δεξιοτήτων.
  • - Συζήτηση μελλοντικών προκλήσεων.

Μπορείτε να συμμετάσχετε συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα: https://www.wetransform-project.eu/stakeholder-forum/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου: http://wetransform-project.eu ή να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα Ευγενίδου, κα Χριστίνα Τρουμπετάρη, τηλ. 210 9469626 , email: projects@eef.edu.gr.

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε το επίσημο φυλλάδιο του έργου.

 WeTransform is funded by the EU under the Horizon 2020 Research and Innovation Programme (grant agreement No 101006900)

επ