ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

«Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου»

Επετειακή Έκθεση

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, το Ίδρυμα Ευγενίδου στο πλαίσιο του Έργου ΝΑΥΣ, παρουσίασε την έκθεση «Η Ναυμαχία του Ναυρίνου»

 

Στο πλαίσιο του Έργου ΝΑΥΣ αναπτύχθηκε η έκθεση για τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, με συντονιστή το Ίδρυμα Ευγενίδου και επιστημονικό υπεύθυνο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως τμήμα της  επετειακής  έκθεσης «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης» 1821, ο Αγώνας στη Θάλασσα, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου (Ιούνιος 2021 - Μάϊος 2022). Στην έκθεση παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ναυπηγήματα πλοίων που έλαβαν μέρος στη Ναυμαχία μέσω ψηφιακών εφαρμογών (3D & VR). Για την πραγματοποίηση της, εργάστηκαν από κοινού ιστορικοί και αρχιτέκτονες, ναυπηγοί και πληροφορικοί, από τους συνεργαζόμενους φορείς του Έργου ΝΑΥΣ και συγκεκριμένα από το

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και την Green Maritime Technology.

 

Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου αποτέλεσε την κορύφωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην θάλασσα κατά την Ελληνική Επανάσταση. Στις 20 Οκτωβρίου του 1827, στη σημερινή Πύλο της Δυτικής Πελοποννήσου, οι συμμαχικοί στόλοι των Βρετανών, των Ρώσων και των Γάλλων υπό τις διαταγές του Άγγλου ναυάρχου Έντουαρντ Κόδριγκτον συνέτριψαν τις αντίστοιχες τούρκο-αιγυπτιακές δυνάμεις. Στόχος των συμμάχων ήταν να ανακόψουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο επιβάλλοντας έτσι τη Συνθήκη του Λονδίνου (1827), σύμφωνα με την οποία ιδρυόταν αυτόνομο ελληνικό κράτος υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου. Στον κόλπο του Ναυαρίνου, ο στόλος των τριών Μεγάλων Δυνάμεων αποτελούμενος από 27 πλοία κατέστρεψε -σχεδόν ολοσχερώς- τον κατά πολύ ισχυρότερο, αριθμητικά, στόλο των Οθωμανών (106 πλοία). 

Πατήστε εδώ για την τρισδιάστατη περιήγησή σας.  

To Έργο ΝΑΥΣ  ξεκίνησε τον Ιούνιο 2020 και υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05103).

Για να επισκεφτείτε το site του Έργου ΝΑΥΣ πατήστε εδώ.

 

ψα