ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

«Η τριήρης και η ναυμαχία της Σαλαμίνας»

Επετειακή Έκθεση

Με αφορμή τη συμπλήρωση 2500 χρόνων από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, το Ίδρυμα Ευγενίδου στο πλαίσιο του Έργου ΝΑΥΣ , παρουσίασε την επετειακή έκθεση «Η τριήρης και η ναυμαχία της Σαλαμίνας»

Η Έκθεση επιχείρησε να δώσει απάντηση σε ενδιαφέροντα ερωτήματα όπως:

–   Πώς η τριήρης εξελίχθηκε στο πιο αποτελεσματικό όπλο της αρχαιότητας και τι ρόλο έπαιξε στη νίκη των Ελλήνων;

–   Τι πραγματικά γνωρίζουμε από τις σωζόμενες πηγές για την τριήρη αλλά και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας;

–   Πώς οι νέες τεχνολογίες μας βοηθούν να αναδείξουμε το ιστορικό παρελθόν;

Η παρουσίαση της Έκθεσης υλοποιήθηκε με τον πλέον σύγχρονο μουσειολογικό τρόπο στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου (Δεκέμβριοs 2020 - Δεκέμβριο 2022), συνδυάζοντας τα φυσικά με τα ψηφιακά εκθέματα. Η Έκθεση, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε τρισδιάστατες εκτυπώσεις, ψηφιακές αποτυπώσεις, εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας αλλά και ηλεκτρονικά παιχνίδια για τους μικρότερους επισκέπτες.  

 

Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου ΝΑΥΣ με συντονιστή το Ίδρυμα Ευγενίδου και επιστημονικό υπεύθυνο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Για την πραγματοποίηση της, εργάστηκαν από κοινού ιστορικοί και αρχιτέκτονες, ναυπηγοί και πληροφορικοί, από τους συνεργαζόμενους φορείς του Έργου ΝΑΥΣ και συγκεκριμένα από το

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και την Green Maritime Technology. 

Πατήστε εδώ για την τρισδιάστατη περιήγησή σας. 

To Έργο ΝΑΥΣ  ξεκίνησε τον Ιούνιο 2020 και υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05103).

Για να επισκεφτείτε το site του Έργου ΝΑΥΣ πατήστε εδώ.

ψα