ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

εκ

Μελέτες / Πρακτικά συνεδρίων για τη Ναυτική Εκπαίδευση

Το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επιστημονικές μελέτες και έχει διοργανώσει συνέδρια για τη ναυτική εκπαίδευση.

Το 2010, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ευγενίδου, το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε μία καινοτόμα έρευνα με θέμα την καταγραφή των παραγόντων που επιδρούν στην προσέλκυση μαθητών στη ναυτική εκπαίδευση. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι δημοσιευμένα εδώ. Το 2012 το Ίδρυμα Ευγενίδου και πάλι σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διεξήγαγε έρευνα με θέμα την διερεύνηση της κατάστασης των ΑΕΝ της Ελλάδας με βάση τις απόψεις των σπουδαστών, τα πρακτικά της οποίας εκδόθηκαν σε βιβλίο, το οποίο θα βρείτε παρακάτω. 

Το 2014 το Ίδρυμα Ευγενίδου διοργάνωσε διήμερο συνέδριο Ναυτικής Εκπαίδευσης, με θέμα: «Εκπαίδευση στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στα πλοία», που στόχο είχε την παρέμβαση στα δρώμενα της Ναυτικής Εκπαίδευσης για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της.

Τα πρακτικά του συνεδρίου αυτού εκδόθηκαν επίσης σε βιβλίο, το οποίο θα βρείτε παρακάτω, ενώ οι περιλήψεις των εισηγήσεων διατίθενται και στην αγγλική γλώσσα.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης οι ακόλουθες έρευνες: διεθνής συγκριτική ανάλυση των δομών της ναυτικής εκπαίδευσης (2017), ποσοτική και ποιοτική έρευνα για την διαρροή σπουδαστών από τις ΑΕΝ (2018), καθώς και έρευνα για την σημασία των ΕΠΑΛ στη ναυτική εκπαίδευση (2018).

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (2010 έως σήμερα) Μελέτες / Πρακτικά συνεδρίων για τη Ναυτική Εκπαίδευση

Έρευνα της κατάστασης των ΑΕΝ της Ελλάδας (με βάση τις απόψεις των σπουδαστών το 2012)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει την παρουσίαση έρευνας διενεργηθείσας από το Ίδρυμα Ευγενίδου σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην ενεστώσα κατάσταση της ναυτικής εκπαιδεύσεως, όπως αυτή αποτυπώθηκε από τους ίδιους τους σπουδαστές των ΑΕΝ το 2012. Έτσι, για πρώτη φορά καταγράφηκε η «φωνή των σπουδαστών», η οποία περιγράφοντας τις διαστάσεις των υφιστάμενων προβλημάτων, συμβάλλει ουσιαστικά στην απεικόνισή τους.

Πρακτικά Συνεδρίου Ναυτικής Εκπαιδεύσεως «Εκπαίδευση στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στα πλοία»
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

O τόμος των Πρακτικών του Συνεδρίου Ναυτικής Εκπαιδεύσεως με θέμα «Εκπαίδευση στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στα πλοία», που πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Μαρτίου 2014 στο Ίδρυμα Ευγενίδου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, περιλαμβάνει 25 ανακοινώσεις από ειδικούς σε θέματα σχετιζόμενα με τη ναυτική εκπαίδευση, καθώς και 13 χαιρετισμούς που εκφωνήθηκαν από εκπροσώπους της Πολιτείας και άλλων φορέων.

εκ