ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Polargraph, the Project

Ένας κατακόρυφος σχεδιαστής με Arduino

Το Polargraph είναι ένα σύστημα σχεδιασμού εικόνων σε κατακόρυφη επιφάνεια, το οποίο ελέγχεται από έναν μικροεπεξεργαστή Arduino. Στο παρακάτω αρχείο, η ομάδα του Polargraph παρουσιάζει την δουλειά της με όλο το υλικό που έχει επεξεργαστεί, σχέδια, κείμενα και βίντεο του Polargraph.

ψα