Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Ιστορικό

σύντομη αναδρομή

Το 1965, όταν η Ακαδημία Αθηνών απένειμε στο Ίδρυμα Ευγενίδου την ανώτατη τιμητική της διάκριση, το «Χρυσούν Μετάλλιον» είχαν ήδη κατασκευαστεί δύο αίθουσες διαλέξεων και συνεδρίων.

Συνεδριακοί Χώροι

Η κατασκευή Αμφιθεάτρου και Αιθουσών Διαλέξεων είχε προβλεφθεί από την σύσταση του Ιδρύματος Ευγενίδου το 1956, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ύπαρξης σύγχρονων υποδομών επιμόρφωσης για τους μαθητές των Τεχνικών Σχολών.

Ομιλίες – διαλέξεις
1966—2003

Βασικός σκοπός της οργάνωσης αυτών των ομιλιών, διαλέξεων και μαθημάτων από το Ίδρυμα Ευγενίδου, ήταν η παρουσίαση τόσο των κλασικών όσο και των σύγχρονων, για την εποχή, επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Επιθυμία του Ιδρύματος ήταν η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, ώστε να δημιουργηθούν οι ευκαιρίες εκείνες για την ανάπτυξη στενής σχέσης μεταξύ, αφενός των σπουδαστών και του ευρύτερου κοινού και αφετέρου των Ελλήνων επιστημόνων. Με τον τρόπο αυτό οι Έλληνες επιστήμονες πέρα από τα στενά επαγγελματικά τους όρια, αλλά πάντα μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ιδιότητας, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους φοιτητές και το ευρύτερο κοινό.

Το επίπεδο των ομιλιών ήταν διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κατάλληλο για τους μαθητές όλων των σχολείων, των τεχνικών σχολών, για τους ήδη εργαζόμενους τεχνίτες, καθώς και για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, των Πανεπιστημίων αλλά και για το ευρύ κοινό. Οι ομιλίες αυτές αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη της τεχνικής συνείδησης, με υπεύθυνη και συνεχή ενημέρωση σε θέματα θεμελιώδους σημασίας, ώστε το τεχνικό μορφωτικό επίπεδο να αναβαθμιστεί και κατά συνέπεια να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αύξηση του ενδιαφέροντος για τον τεχνικό πολιτισμό.

Οι ομιλίες συνοδεύονταν από τα πιο σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Η προβολή κατάλληλων εκπαιδευτικών ταινιών και η εκτύπωση των κειμένων των ομιλιών και των μαθημάτων, θεωρούνταν απαραίτητο εργαλείο για την περαιτέρω μελέτη τους και αφομοίωση των γνώσεων αυτών, ιδιαίτερα από τους νέους. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπούσε επίσης στο να οδηγήσει τους νέους στην κατάκτηση της ευρύτερης τεχνικής γνώσης και να ενισχύσει την επαφή τους με βιβλιοθήκες τεχνικών βιβλίων και περιοδικών.

Πρέπει να τονισθεί ότι η προσπάθεια επιμόρφωσης των νέων στο επιστημονικό και στο τεχνικό πεδίο, πέραν των διαλέξεων και των ομιλιών, υποστηριζόταν απ’ όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Ευγενίδου στις εκδόσεις του, στην τεχνική Βιβλιοθήκη, στις εκθεσιακές συλλογές του και στις Συλλογές πειραμάτων φυσικής, καθώς και στο Πλανητάριο. Με τον τρόπο αυτό το Ίδρυμα προσπαθούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του Έλληνα φοιτητή-σπουδαστή στη γνώση. Η φιλοσοφία της προσπάθειας αυτής ήταν να παρέχονται όσο το δυνατόν ευρύτερες τεχνικές γνώσεις σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας της ανθρωπότητας.

Γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να μεταβούμε από τη γνώση στην πράξη και κατά συνέπεια στην εκμετάλλευση του εθνικού πλούτου, στη δημιουργία και στην ευημερία. Η κατάκτηση των τεχνικών γνώσεων και της τεχνικής συνείδησης έπρεπε να υλοποιείται με ευχάριστο, ταχύρρυθμο και αποδοτικό τρόπο. Έτσι, το Ίδρυμα με την δημιουργία των υπερσύγχρονων για την εποχή τους εγκαταστάσεων, θέλησε οι αίθουσες των ομιλιών του να αποτελούν πόλο έλξης όχι μόνο για την επιστημονική κοινότητα, αλλά και για το ευρύ κοινό.

Για τον λόγο αυτό διοργάνωνε ομιλίες και διαλέξεις διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να φέρει σε επαφή το ελληνικό κοινό με τον διεθνή επιστημονικό κόσμο της εποχής.

Συνέδρια

Το Ίδρυμα Ευγενίδου πρέσβευε, από την ίδρυσή του, ότι η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ Επιστημόνων και Τεχνικών των διαφόρων λαών και η τάση που υπήρχε για διεθνοποίηση της Επιστήμης ήταν ο βασικός κανόνας για την πρόοδο. Έτσι η συνεργασία πολλών επιστημόνων όλων των εθνικοτήτων ήταν αναγκαία για το συμφέρον της ανθρωπότητας.

Για τον σκοπό αυτό, οργάνωνε ή παραχωρούσε τους χώρους του για την πραγματοποίηση συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων κ.λπ.. Το Ίδρυμα θεωρούσε ότι πέραν της συμβολής των συμμετεχόντων, βασικός παράγοντας για την πλήρη επιτυχία ενός συνεδρίου είναι οι κτηριακές και τεχνικές υποδομές που θα το υποστήριζαν, σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες για την εποχή διεθνείς κανονισμούς.

Με την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεών του, φιλοξενήθηκαν δεκάδες ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Το Ίδρυμα με τον τρόπο αυτό συνέβαλε στην άριστη διοργάνωση των συνεδρίων που φιλοξενούσε, αλλά και στην προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό. Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος ότι είναι ένας από τους πρώτους συνεδριακούς χώρους που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα.

Από το 2003
...έως σήμερα

Με την πλήρη ανακαίνιση των εγκαταστάσεών του Ιδρύματος Ευγενίδου το 2003 αλλά και τις αμέσως επόμενες το 2016 και το 2018 δημιουργήθηκαν νέοι συνεδριακοί χώροι με τον πλέον σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη, που σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό, καθίστανται η ιδανική επιλογή για την διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Συνεδριακοί χώροι

Το Ίδρυμα Ευγενίδου διαθέτει:
Αμφιθέατρο (χωρητικότητας 400 ατόμων)
Αίθουσα διαλέξεων (χωρητικότητας 120 ατόμων)
Αίθουσες συμβουλίων
Χώρους για εκθέσεις
Χώρους υποδοχής και βοηθητικούς χώρους

Για τις ανάγκες των συνεδρίων χρησιμοποιούνται επίσης:
Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο
Το περιστύλιο του 2ου ορόφου (Θόλος Παλαιού Πλανηταρίου)
Η Αίθουσα Τελετών - Δεξιώσεων

Διοργάνωση συνεδρίων

Η διοργάνωση συνεδρίων ως μία δραστηριότητα του Ιδρύματος Ευγενίδου διατηρεί το κύρος και την εμπειρία του παρελθόντος αφού με υπευθυνότητα, σεβασμό και αξιοπιστία προσεγγίζεται κάθε προσδοκία για την πραγματοποίηση ενός άριστα οργανωμένου επιστημονικού συνεδρίου.

Κάθε χρόνο, δεκάδες ελληνικά και διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στους χώρους του Ιδρύματος, φιλοξενώντας μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας πνευματικής και επιστημονικής κοινότητας.

Σε ετήσια βάση οι συνεδριακοί χώροι του Ιδρύματος φιλοξενούν κατά μέσο όρο:
96 Συνέδρια και Εκδηλώσεις και
37.000 συνέδρους και επισκέπτες.

Τα συνέδρια που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα Ευγενίδου συνάδουν με τους σκοπούς του και τον χαρακτήρα του και ως εκ τούτου προβάλλουν θέματα που έχουν ως κύριο άξονα την επιστήμη, την τεχνολογία, την ιατρική, την οικονομία, τη ναυτιλία και την εφαρμογή αυτών.

Παράλληλα το Ίδρυμα εκφράζει με ενεργό τρόπο το ενδιαφέρον του σε σημαντικά θέματα που απασχολούν το κοινωνικό γίγνεσθαι φιλοξενώντας εκδηλώσεις που στοχεύουν στην ευρύτερη προσφορά στην ελληνική κοινωνία.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου επίσης διοργανώνει το ίδιο ή σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα κ.λπ.) από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνέδρια, διαλέξεις, ημερίδες και σεμινάρια φέρνοντας το κοινό σε επαφή με τις νέες τάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Οι διοργανώσεις αυτές αντλούν την θεματολογία τους, υποστηρίζονται και βασίζονται παράλληλα στις δραστηριότητες του Ιδρύματος, όπως είναι οι Εκδόσεις, η Βιβλιοθήκη, το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο καθώς και το Εργαστήριο Τεχνολογίας UTech Lab.

σ