Υποδοχή κοινού - Πληροφορίες
Δευτέρα
8:00-16:30
Τρίτη
08:00-20:00
Τετάρτη - Κυριακή
8:00-21:15

Κεντρική Γραμματεία Ιδρύματος
Δευτέρα - Παρασκευή
8:00-16:00

Βιβλιοθήκη
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή- Σάββατο: 08.30-16.00
Πέμπτη: 12.00-20.00