Υποδοχή κοινού - Πληροφορίες
Δευτέρα
8:00-16:30
Τρίτη
08:00-20:00
Τετάρτη - Κυριακή
8:00-21:15

Κεντρική Γραμματεία Ιδρύματος
Δευτέρα - Παρασκευή
8:00-16:00

Πλανητάριο
Δευτέρα - Παρασκευή
9:30-15:30, μόνο για σχολικές ομάδες
Τετάρτη - Παρασκευή
17:30-20:30, για γενικό κοινό και ομάδες
Σάββατο - Κυριακή
10:30-20:30, για γενικό κοινό και ομάδες

Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας
Δευτέρα - Παρασκευή
9:00 - 16:30 (τελευταία είσοδος 15:00), για σχολικές ομάδες
Σάββατο - Κυριακή
11:00 - 19:00 (τελευταία είσοδος 17:00), για γενικό κοινό

Βιβλιοθήκη
Δευτέρα και Σάββατο
8:30-15:30
Τρίτη – Παρασκευή
8:30-20:00

UTech Lab
Τρίτη, Πέμπτη
9:00-17:00
Τετάρτη και Παρασκευή
11:00-19:00