Υποδοχή κοινού - Πληροφορίες
Δευτέρα
8:00-16:30
Τρίτη
08:00-20:00
Τετάρτη - Κυριακή
8:00-21:15

Κεντρική Γραμματεία Ιδρύματος
Δευτέρα - Παρασκευή
8:00-16:00

Πλανητάριο
Δευτέρα - Παρασκευή
9:15-15:15, μόνο για σχολικές ομάδες
Τετάρτη - Παρασκευή
17:00-20:30, για γενικό κοινό και ομάδες
Σάββατο - Κυριακή
10:45-20:15, για γενικό κοινό και ομάδες

Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας
Δευτέρα - Παρασκευή
9:45 - 15:45 (τελευταία είσοδος 14:15), για σχολικές ομάδες
Σάββατο - Κυριακή
11:00 - 19:00 (τελευταία είσοδος 17:00), για γενικό κοινό

Βιβλιοθήκη
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9469631, Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:30-15:30, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση lib@eef.edu.gr

UTech Lab
Τρίτη, Πέμπτη & Σάββατο
9:00 - 17:00

Τετάρτη & Παρασκευή
10:00 - 18:00