ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

εκ

Μεταφράσεις Εγχειριδίων (1990 έως σήμερα)

Τεχνικά και επιστημονικά εγχειρίδια μεταφρασμένα στα ελληνικά

Από το 1990 μέχρι το 1997 το Ίδρυμα μετέφρασε 6 τεχνικά-επιστημονικά εγχειρίδια, τα οποία αποτέλεσαν μέρος της στοιχειώδους τεχνικής βιβλιοθήκης στα Γυμνάσια. 

Τα βιβλία της Φυσικής PSSC χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1992-1997 για την πειραματική διδασκαλία του μαθήματος αυτού σε συνολικά 245 Λύκεια και το βιβλίο Βιολογική Επιστήμηχρησιμοποιήθηκε από ΑΕΙ.

Μεταφράσεις Εγχειριδίων (1990 έως σήμερα) Τεχνικά και επιστημονικά εγχειρίδια μεταφρασμένα στα ελληνικά

PSSC Φυσική (στ' έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου διεθνούς ακτινοβολίας PSSC Physics και έχει ως βασικό προτέρημα ότι η γραπτή έκθεση της ύλης γίνεται σε ύφος ζωντανό που προκαλεί το ενδιαφέρον του μαθητή. Η χρησιμότητά του δεν περιορίζεται μόνο σε μαθητές και σπουδαστές, αλλά επεκτείνεται και σε όσους διδάσκουν το μάθημα.

PSSC Φυσική, Ασκήσεις εμπεδώσεως Α' (Καθηγητή)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου “Tests on Duplicating Masters PSSC Physics” (έκτη έκδοση). Το πρώτο αυτό μέρος περιλαμβάνει τις ασκήσεις στην ύλη της Α΄ τάξεως Λυκείου και τις απαντήσεις τους για τον καθηγητή. Οι ασκήσεις είναι διαγνωστικές και γι’ αυτόν τον λόγο δεν πρέπει ούτε οι μαθητές να προετοιμάζονται σ’ αυτές, ούτε ο καθηγητής να τους προετοιμάζει ειδικά.

PSSC Φυσική, Ασκήσεις εμπεδώσεως Α' (Μαθητή)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου “Tests on Duplicating Masters PSSC Physics” (έκτη έκδοση). Το πρώτο αυτό μέρος περιλαμβάνει τις ασκήσεις στην ύλη της Α΄ τάξεως Λυκείου. Οι ασκήσεις εμπεδώσεως που περιέχει είναι διαγνωστικές. Η εμπέδωση εδώ σημαίνει την ελεύθερη χρησιμοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη και το εργαστήριο.

PSSC Φυσική, Ασκήσεις εμπεδώσεως Β' (Καθηγητή)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου “Tests on Duplicating Masters PSSC Physics” (έκτη έκδοση). Το δεύτερο αυτό μέρος περιλαμβάνει τις ασκήσεις στην ύλη της Β΄ τάξεως Λυκείου και τις απαντήσεις τους για τον καθηγητή. Οι ασκήσεις είναι διαγνωστικές και γι’ αυτόν τον λόγο δεν πρέπει ούτε οι μαθητές να προετοιμάζονται σ’ αυτές, ούτε ο καθηγητής να τους προετοιμάζει ειδικά.

PSSC Φυσική, Ασκήσεις εμπεδώσεως Α' (Μαθητή)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου “Tests on Duplicating Masters PSSC Physics” (έκτη έκδοση). Το δεύτερο αυτό μέρος περιλαμβάνει τις ασκήσεις στην ύλη της Β΄ τάξεως Λυκείου. Οι ασκήσεις εμπεδώσεως που περιέχει είναι διαγνωστικές. Η εμπέδωση εδώ σημαίνει την ελεύθερη χρησιμοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη και το εργαστήριο.

PSSC, Φυσική - Βιβλίο του Καθηγητή
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου “Teacher’s Resource Book PSSC Physics” (έκτη έκδοση). Πρόκειται για ένα βοήθημα, το οποίο δίνει τον καταλληλότερο προγραμματισμό για τα πειράματα, έτσι ώστε οι καινούργιες ιδέες να εισάγονται μέσω της εργαστηριακής δουλειάς των ίδιων των μαθητών.

PSSC, Εργαστηριακός οδηγός
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το παρόν βιβλίο αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου “Laboratory Guide PSSC Physics”. Ο Εργαστηριακός Οδηγός αυτός εξηγεί τον σκοπό του κάθε πειράματος και δίνει τις απαραίτητες τεχνικές υποδείξεις. Επί πλέον περιλαμβάνει πολλές ερωτήσεις και πρόσθετες πειραματικές εργασίες.

Ενέργεια (Πηγές-Εφαρμογές-Εναλλακτικές Λύσεις)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το παρόν βιβλίο αποτελεί απόδοση στα ελληνικά του “Energy: Sources, Applications, Alternatives”. Αναφέρεται σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τις πηγές ενέργειας, εξηγεί πώς εξάγουμε, επεξεργαζόμαστε, μετατρέπουμε και χρησιμοποιούμε την ενέργεια και εξετάζει εκτενώς τις εναλλακτικές πηγές, την προέλευσή τους και τους τρόπους αξιοποιήσεώς τους.

Η Βιολογική Επιστήμη (Μοριακή Προσέγγιση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το παρόν βιβλίο Βιολογίας αποτελεί μετάφραση ενός εγχειριδίου διεθνούς ακτινοβολίας και έχει ως βασικό προτέρημα ότι η γραπτή έκθεση της ύλης γίνεται σε ύφος ζωντανό, που προκαλεί το ενδιαφέρον του μαθητή. Η χρησιμότητά του δεν περιορίζεται μόνο σε μαθητές και σπουδαστές, αλλά επεκτείνεται και σε όσους διδάσκουν το μάθημα.

Τεχνολογία Επικοινωνιών (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί απόδοση στα ελληνικά του βιβλίου “Communication Technology: Today and Tomorrow” και χρησιμοποιείται ως διδακτικό βοήθημα για το μάθημα «Τεχνολογία Επικοινωνιών», που διδάσκεται ως υποχρεωτικό στην Τεχνολογική Κατεύθυνση της Β' Τάξεως του Ενιαίου Λυκείου. Σκοπός του είναι η εξοικείωση των μαθητών με την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων και όχι η απλή μάθηση τεχνολογικών θεμάτων βάσει κάποιου συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τεχνολογία Μεταφορών, Ενέργειας και Ισχύος
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απόδοση στα ελληνικά του “Transportation, Energy and Power Technology”. Στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις βασικές έννοιες και αρχές των μεταφορών, της ενέργειας και της ισχύος.

Χημεία
Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει ελεύθερα τα εκτός κυκλοφορίας βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
x

Το παρόν βιβλίο αποτελεί απόδοση στα ελληνικά από την αγγλική έκδοση του βιβλίου “Chemistry: An Investigative Approach”. Σ’ αυτό δίνεται έμφαση στις αρχές στις οποίες βασίζονται τα φαινόμενα και στον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν από την πειραματική παρατήρηση. Επί πλέον οι μαθητές ενημερώνονται για τις επιβλαβείς συνέπειες της τεχνολογίας στο περιβάλλον και ενθαρρύνονται στην αναζήτηση τρόπων, με τους οποίους μπορούν αυτές να περιοριστούν.

εκ