Μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του το 2018, έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει αυτόνομα, φιλοξενώντας μεμονωμένες εκδηλώσεις, αλλά και συμπληρωματικά φιλοξενώντας την έκθεση ενός συνεδρίου. Επίσης διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση.

Διαστάσεις  Χωρητικότητα Διάταξη 
 260 m²
Ύψος: 3,10m

180–200 άτομα

280 άτομα

Δυνατότητα εκθεσιακής χρήσης χώρου

σ