1. Η αγορά ενός εισιτηρίου ισχύει ΜΟΝΟΝ για ένα (1) άτομο και μόνον για την ημερομηνία και ώρα που αναγράφει το εισιτήριο.
 2. Η αγορά εισιτηρίων δεν επιτρέπεται για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου. (ΙΕ).
 3. Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα εισιτήρια που διατίθενται στα επίσημα σημεία πώλησης.
 4. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο του Πλανηταρίου ή του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας ή του Εργαστηρίου Τεχνολογίας UTech Lab ή του Εργαστηρίου Αυτόνομων Συστημάτων και εν γένει σε άλλους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου στους οποίους διεξάγονται δράσεις οι οποίες απαιτούν είσοδο κατόπιν έκδοσης εισιτηρίου, σε κάτοχο εισιτηρίου διαφορετικής ημερομηνίας και ώρας.
 5. Αγορά εισιτηρίων: Πριν την αγορά των εισιτηρίων σας βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ημέρα/ώρα/δρώμενο για την επίσκεψή σας, καθώς μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας μόνον υπό προϋποθέσεις:
  Ειδικότερα:
  - Για όλα τα δρώμενα της ζώνης κοινού (πλην των εργαστηρίων κοινού), οι ακυρώσεις εισιτηρίων επιτρέπονται μέχρι την ώρα έναρξης του δρώμενου και πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στο ταμείο του Ιδρύματος. Η επιστροφή των χρημάτων από τον ταμία γίνεται επί τόπου είτε με μετρητά, είτε με POS.
  - Για τα εργαστήρια της ζώνης κοινού, οι ακυρώσεις εισιτηρίων επιτρέπονται μέχρι 48 ώρες πριν την ώρα έναρξης του δρώμενου και πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στο ταμείο του Ιδρύματος. Η επιστροφή των χρημάτων από τον ταμία γίνεται επί τόπου είτε με μετρητά, είτε με POS.
  - Για τις σειρές εργαστηρίων της ζώνης κοινού, οι ακυρώσεις εισιτηρίων επιτρέπονται μέχρι 48 ώρες πριν την ώρα έναρξης της πρώτης συνεδρίας της σειράς και πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στο ταμείο του Ιδρύματος. Η επιστροφή των χρημάτων από τον ταμία γίνεται επί τόπου είτε με μετρητά, είτε με POS.
 6. Σε περίπτωση ακύρωσης της παράστασης Πλανηταρίου ή σε περίπτωση αδυναμίας επίσκεψης στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Εργαστήριο Τεχνολογίας UTech Lab ή στο Εργαστήριο Αυτόνομων Συστημάτων και εν γένει σε άλλο χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου στον οποίο διεξάγεται δράση η οποία απαιτεί είσοδο κατόπιν έκδοσης εισιτηρίου, λόγω ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών, απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, τεχνικού προβλήματος κ.λπ., το ΙΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος των παραστάσεων και των επισκέψεων, καθώς και της ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής αυτών.
 7. Η αγορά ενός εισιτηρίου σάς παρέχει το δικαίωμα να παρακολουθήσετε: την παράσταση Πλανηταρίου ή να επισκεφθείτε τους χώρους του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας ή του Εργαστηρίου Τεχνολογίας UTech Lab ή του Εργαστηρίου Αυτόνομων Συστημάτων ή άλλους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου στους οποίους διεξάγονται δράσεις οι οποίες απαιτούν είσοδο κατόπιν έκδοσης εισιτηρίου, μόνον εάν αποδεχθείτε και τηρείτε τους όρους λειτουργίας του χώρου.
 8. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα προβολών του Πλανηταρίου μετά την έναρξη της παράστασης ή στον χώρο του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο χώρο του Εργαστηρίου Τεχνολογίας UTech Lab ή στο χώρο του Εργαστηρίου Αυτόνομων Συστημάτων ή σε άλλους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου στους οποίους διεξάγονται δράσεις οι οποίες απαιτούν είσοδο κατόπιν έκδοσης εισιτηρίου, μετά την προγραμματισμένη ώρα εισόδου. Εξαιρείται ο χώρος Εκθεμάτων του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
 9. Οργανωμένες ομάδες και σχολεία που έχουν πραγματοποιήσει κράτηση ή αγορά εισιτηρίων θα πρέπει να προσέρχονται τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.
 10. Για να επιτραπεί η είσοδος σε παιδιά κάτω των 14 ετών, απαιτείται συνοδεία ενηλίκου, (εξαιρούνται τα εργαστήρια).
 11. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στα δρώμενα του Ιδρύματος Ευγενίδου (ταινίες, science shows, εκθέσεις, εργαστήρια κ.α.) σε παιδιά μικρότερης ηλικίας από την ενδεδειγμένη ηλικία στην περιγραφή του δρώμενου, όπως αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Σε κάθε περίπτωση δεν συνιστάται η παρακολούθηση προβολών Πλανηταρίου και η συμμετοχή σε πειράματα και λοιπές δράσεις του Ιδρύματος, σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών.
 12. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της παράστασης Πλανηταρίου ή της επίσκεψης στον χώρο του Αμφιθεάτρου του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας ή του Εργαστηρίου Τεχνολογίας UTech Lab ή του Εργαστηρίου Αυτόνομων Συστημάτων ή σε άλλους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου στους οποίους διεξάγονται δράσεις οι οποίες απαιτούν είσοδο κατόπιν έκδοσης εισιτηρίου.
 13. Δεν επιτρέπεται η χρήση οπτικοακουστικών μέσων (βιντεοσκόπησης, μαγνητοφώνησης, φωτογράφησης των παραστάσεων Πλανηταρίου, των παρουσιάσεων στο Αμφιθέατρο του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας ή μέρους αυτών) ή στο Εργαστήριο Τεχνολογίας UTech Lab ή στο Εργαστηρίο Αυτόνομων Συστημάτων ή σε άλλους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου στους οποίους διεξάγονται δράσεις οι οποίες απαιτούν είσοδο κατόπιν έκδοσης εισιτηρίου. Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται ότι το ΙΕ έχει το δικαίωμα ελέγχου των παραπάνω.
 14. Οι επισκέπτες οφείλουν να φροντίζουν για τα προσωπικά τους αντικείμενα. Το ΙΕ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους.
 15. Η αγορά του εισιτηρίου δεν παρέχει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να λάβει από το κυλικείο οποιοδήποτε προϊόν χωρίς πληρωμή.
 16. Απαγορεύεται η είσοδος εντός του χώρου σε άτομα υπό την επίδραση αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Απαγορεύεται η μεταφορά φιαλών ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων ή εύφλεκτων υλικών στις εγκαταστάσεις του κτηρίου.
 17. Στους χώρους του ΙΕ λειτουργούν κάμερες για λόγους ασφαλείας.
 18. Δεν επιτρέπονται τρόφιμα και ροφήματα εντός του Πλανηταρίου, του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Εργαστηρίου Τεχνολογίας UTech Lab, του Εργαστηρίου Αυτόνομων Συστημάτων και εν γένει σε άλλους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου στους οποίους διεξάγονται δράσεις οι οποίες απαιτούν είσοδο κατόπιν έκδοσης εισιτηρίου.
 19. Aπαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του κτηρίου.
 20. Ο καταναλωτής δικαιούται να πληρώσει με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας - Visa, MasterCard, Maestro, Diners, American Express, Union Pay -.

Το ΙΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου της παρούσας πολιτικής, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τυχόν επικαιροποιήσεις της παρούσας.