Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

εκ

Διδακτικά βιβλία για τους σπουδαστές των Α.Ε.Ν.

Όταν ιδρύθηκαν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και τροποποιήθηκαν τα αναλυτικά προγράμματα διδακτέας ύλης, το Υ.Ε.Ν. ανέθεσε στο Ίδρυμα την συγγραφή και έκδοση των απαιτούμενων νέων βιβλίων, η οποία συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι σήμερα. Για τις ΑΕΝ έχουν συγγραφεί και εκδοθεί συνολικά 54 τίτλοι από το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Στα ανωτέρω βιβλία πρέπει να προστεθούν 19 εγχειρίδια κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου (ΚΕΠ), καθώς και 16 μεταφράσεις ναυτικών εγχειριδίων, μερικά από τα οποία δεν είναι αμιγώς διδακτικά, αλλά είναι απαραίτητα για τους ναυτιλλομένους.

Οι νέες απαιτήσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης STCW '78 (Manila amendments 2010) επέβαλαν την σύνταξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και κατά συνέπεια επικαιροποιημένων βιβλίων.

Τέσσερα χρόνια μετά, την περίοδο 2017-2018, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνέστησε δύο επιτροπές εμπειρογνωμόνων Πλοιάρχων και Μηχανικών για την αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΝ, τις οποίες έθεσε υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών παραδόθηκαν στο Υπουργείο τον Δεκέμβριο του 2018. Όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Ναυτικού, εκτός του ότι έχουν συγγραφεί σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα διδακτέας ύλης των Σχολών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σπουδαστών, είναι γενικότερα χρήσιμα για όλους τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, που ασκούν το επάγγελμα ή εξελίσσονται στην ιεραρχία.

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (2002 έως σήμερα) Διδακτικά βιβλία για τους σπουδαστές των Α.Ε.Ν.

ECDIS
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
ECDIS x

Το ECDIS αποτελεί κύριο βοήθημα για την ασφαλή διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας, το οποίο εντάσσεται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης, από τον σχεδιασμό του ταξιδίου, στην παρακολούθηση και διαμόρφωση των συνθηκών του πλου και την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν επικίνδυνων καταστάσεων. Η γνώση του ναυτιλλόμενου επί του ECDIS χρειάζεται να εκτείνεται σε ευρύ πεδίο αντίληψης, ώστε να είναι σε θέση να προλάβει ή να αντιμετωπίσει διαφόρων ειδών προβλήματα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

English Grammar for the Merchant Marine Academies - Part one
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
English Grammar for the Merchant Marine Academies - Part one x

Με το βιβλίο αυτό, προσφέρεται η απαραίτητη εξοικείωση με την Αγγλική Γραμματική, η οποία έχει δύο στόχους: να παρουσιάσει τα γραμματικά φαινόμενα της Αγγλικής γλώσσας και να προσφέρει επαρκή, κατά το δυνατόν, εξάσκηση, με εφαρμογές, αξιοποιώντας υλικό που προέρχεται κυρίως από ναυτικά κείμενα. Επί πλέον, προσφέρεται και σημαντικός όγκος ορολογίας στους μελλοντικούς Αξιωματικούς (Πλοιάρχους και Μηχανικούς) του Εμπορικού Ναυτικού.

English Grammar for the Merchant Marine Academies - Part two
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
English Grammar for the Merchant Marine Academies - Part two x

Στον δεύτερο αυτόν τόμο της Αγγλικής Γραμματικής παρουσιάζονται γραμματικά φαινόμενα της Αγγλικής γλώσσας και προσφέρεται επαρκής, κατά το δυνατόν, εξάσκηση, με εφαρμογές, και με υλικό που προέρχεται κυρίως από ναυτικά κείμενα. Επί πλέον, περιλαμβάνεται σημαντικός όγκος ορολογίας στους μελλοντικούς Αξιωματικούς (Πλοιάρχους και Μηχανικούς) του Εμπορικού Ναυτικού.

English Grammar for the Merchant Marine Academies - Part three
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
English Grammar for the Merchant Marine Academies - Part three x

Στον τρίτο αυτόν τόμο της Αγγλικής Γραμματικής, εκτός από την παρουσίαση των γραμματικών φαινομένων της Αγγλικής γλώσσας και της ορολογίας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη γραμματική της δημιουργίας προτάσεων και στη συνδεσμολογία τους για τη βελτίωση της γραφής. Επίσης, λόγω της ιδιαιτερότητας των σχολών, προστέθηκε ένα κεφάλαιο για την τεχνική και τη γραμματική δομή του SEASPEAK.

Maritime English Vol1
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Maritime English Vol1 x

Το βιβλίο αυτό αποτελεί διδακτικό βοήθημα για το μάθημα «Ναυτικά Αγγλικά» Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνου στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες εκείνες, που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν με ευχέρεια στο επαγγελματικό τους περιβάλλον, δηλαδή να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες καταστάσεις επικοινωνίας ως Αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού. Βασίζεται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Κατεβάστε εδώ το ηχητικό υλικό του βιβλίου.

Maritime English Vol2
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Maritime English Vol2 x

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για το μάθημα «Ναυτικά Αγγλικά» Δ', Ε' και ΣΤ' εξαμήνου των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες εκείνες, που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν με ευχέρεια στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Με γνώμονα τις προδιαγραφές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) (Model Course 3.17 για τα Ναυτικά Αγγλικά).

Κατεβάστε εδώ το ηχητικό υλικό του βιβλίου.

Maritime English (for the 1st semester)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Maritime English (for the 1st semester) x

Το βιβλίο αυτό σχεδιάστηκε ώστε να αποτελέσει διδακτικό βοήθημα για το μάθημα «Ναυτικά Αγγλικά» Α' εξαμήνου στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Έχει ως στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες εκείνες (κατανόηση και χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου) που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν με ευχέρεια στο επαγγελματικό τους περιβάλλον, δηλαδή να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες καταστάσεις επικοινωνίας ως Αξιωματικοί (Πλοίαρχοι και Μηχανικοί) του Εμπορικού Ναυτικού.

Maritime English (for the 2nd semester)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Maritime English (for the 2nd semester) x

Το βιβλίο αυτό σχεδιάστηκε ώστε να αποτελέσει διδακτικό βοήθημα για το μάθημα «Ναυτικά Αγγλικά» Β' εξαμήνου στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Έχει ως στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες εκείνες (κατανόηση και χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου) που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν με ευχέρεια στο επαγγελματικό τους περιβάλλον, δηλαδή να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες καταστάσεις επικοινωνίας ως Αξιωματικοί (Πλοίαρχοι και Μηχανικοί) του Εμπορικού Ναυτικού.

Maritime English (for the 3rd semester)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Maritime English (for the 3rd semester) x

Το βιβλίο αυτό σχεδιάστηκε ώστε να αποτελέσει διδακτικό βοήθημα για το μάθημα «Ναυτικά Αγγλικά» Γ' εξαμήνου στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Έχει ως στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες εκείνες (κατανόηση και χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου) που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν με ευχέρεια στο επαγγελματικό τους περιβάλλον, δηλαδή να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες καταστάσεις επικοινωνίας ως Αξιωματικοί (Πλοίαρχοι και Μηχανικοί) του Εμπορικού Ναυτικού.

Αλληλογραφία (β' έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Αλληλογραφία (β' έκδοση) x

Το εγχειρίδιο αυτό έχει ως βασικό στόχο να αποτελέσει οδηγό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αλληλογραφίας στις σχολές Πλοιάρχων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καλύπτοντας ένα κενό στη βιβλιογραφία. Παράλληλα, φιλοδοξεί να γίνει πολύτιμος σύμβουλος για τον αξιωματικό γέφυρας σε θέματα τηρήσεως ημερολογίων, επιστολογραφίας και αποστολής τηλετύπου (telex), τηλεομοιοτύπου (fax) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ανθρώπινες σχέσεις (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ανθρώπινες σχέσεις (β΄ έκδοση) x

Η παρούσα β΄ έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου Ανθρώπινες Σχέσεις είναι σύμφωνη με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΝ (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013) και καλύπτει την διδασκαλία του ομώνυμου μαθήματος του Ε΄ εξαμήνου Πλοιάρχων καθώς και του μαθήματος «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε΄ εξαμήνου Μηχανικών. Το εγχειρίδιο πραγματεύεται γενικά θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, αλλά και ειδικότερα, όπως οι ανθρώπινες σχέσεις στη κοινωνία του πλοίου κ.ά.

Αντλίες
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Αντλίες x

Το βιβλίο Αντλίες στόχο έχει να παρέχει στους σπουδαστές των ΑΕΝ Μηχανικών και σε κάθε χρήστη αντλιών τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα είδη και τις εφαρμογές των αντλιών στα πλοία καθώς και με την πρόληψη, διάγνωση και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση τους. Πραγματεύεται θέματα όπως η γενική ταξινόμηση των αντλιών, οι τύποι και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά μεγέθη των συστημάτων αντλήσεως, η ροή και οι χαρακτηριστικές καμπύλες των δυναμικών αντλιών.

Αντοχή υλικών (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Αντοχή υλικών (β΄ έκδοση) x

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές των ΑΕΝ Μηχανικών τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις γύρω από τις αλληλεπιδράσεις των δυνάμεων και των καταπονήσεων που προκαλούνται από αυτές, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν πλήρως τη λειτουργία των διαφόρων μερών των μηχανών, αλλά και των μηχανών ως ολοτήτων. Η παρούσα β΄ έκδοση του εγχειριδίου έχει επικαιροποιηθεί ώστε να συνάδει με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΝ (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013)

Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου (SSO) - ISPS
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου (SSO) - ISPS x

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των Σχολών Πλοιάρχων των ΑΕΝ και έχει ως σκοπό να τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου (Ship Security Officer – SSO), όπως αυτά καθορίζονται από τον Κώδικα ISPS. Τα καθήκοντα αυτά σχετίζονται με την ασφάλεια του πλοίου, την εφαρμογή και διατήρηση της λειτουργικότητας ενός Σχεδίου Ασφάλειας του Πλοίου, καθώς και την συνεργασία του Αξιωματικού Ασφάλειας της Εταιρείας (DPA) με τους Αξιωματικούς Ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (PFSOs).

Δείτε εδώ παράδειγμα Καταλόγου Αξιολόγησης Ασφάλειας Πλοίου

Βοηθητικά μηχανήματα πλοίων (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Βοηθητικά μηχανήματα πλοίων (β΄ έκδοση) x

Στην παρούσα έκδοση του βιβλίου Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων περιλαμβάνεται η πλειονότητα των κατηγοριών των βοηθητικών μηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα στα πλοία. Η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας τους, καθώς και η φιλοσοφία της εφαρμογής τους στις λειτουργίες των πλοίων, έχει ως βασικό στόχο να ενισχυθεί το γνωστικό υπόβαθρο των σπουδαστών/στριών ΑΕΝ που θα ακολουθήσουν το επάγγελμα του μηχανικού των πλοίων.

Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα / Τήρηση Φυλακής-ARPA
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα / Τήρηση Φυλακής-ARPA x

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στο να προσφέρει ολοκληρωμένες γνώσεις στους εκπαιδευόμενους Πλοιάρχους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στα μαθήματα «Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα» και «Τήρηση Φυλακής-ARPA». Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας επιτάσσει την «Τήρηση Φυλακής» στα πλοία, για την οποία είναι αναγκαία η βαθιά γνώση των Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ), της διεθνούς πρακτικής για την τήρηση των φυλακών, του ραντάρ και της συσκευής ARPA.

Διεθνείς κανονισμοί - Ναυτιλιακή πολιτική και Δίκαιο της θάλασσας (γ΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Διεθνείς κανονισμοί - Ναυτιλιακή πολιτική και Δίκαιο της θάλασσας (γ΄ έκδοση) x

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μία αναθεωρημένη τρίτη έκδοση, που χωρίζεται σε 3 μέρη: Το πρώτο αφορά στους διεθνείς κανονισμούς, περιλαμβάνοντας και την εθνική νομοθεσία που αναγκαστικά επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αγορά των δεξαμενοπλοίων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει επιλεκτικά θέματα διεθνούς, ενωσιακής και εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής, ενώ το τρίτο πραγματεύεται αποκλειστικά ζητήματα που σχετίζονται με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Διεθνείς συμβάσεις - Κανονισμοί - Κώδικες (β' έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Διεθνείς συμβάσεις - Κανονισμοί - Κώδικες (β' έκδοση) x

Το βιβλίο αυτό διαπραγματεύεται τους Διεθνείς Ναυτιλιακούς Θεσμούς και απευθύνεται στους σπουδαστές των ΑΕΝ και μελλοντικά στελέχη της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, με σκοπό να κατανοήσουν τα σημαντικότερα ζητήματα του διεθνούς και εθνικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο - Αυτοματισμοί πλοίων (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο - Αυτοματισμοί πλοίων (β΄ έκδοση) x

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους σπουδαστές των Ναυτικών Ακαδημιών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αυτοματισμού. Επίσης, εξυπηρετεί δύο στόχους: εισάγει τον σπουδαστή γενικά στις έννοιες και τις τεχνικές του αυτοματισμού και παρουσιάζει τους αυτοματισμούς, όπως αυτοί χρησιμοποιούνται στη ναυτική τεχνολογία.

Επικοινωνία Πλοιάρχου (γ΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Επικοινωνία Πλοιάρχου (γ΄ έκδοση) x

Στην παρούσα γ΄ επικαιροποιημένη έκδοση του εγχειριδίου Αλληλογραφία, που φέρει πλέον τον τίτλο Επικοινωνία Πλοιάρχου, πραγματοποιήθηκαν προσθήκες, προσαρμογές και βελτιώσεις του περιεχομένου του, με βάση τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στη ναυτιλία και αφορούν στην διοικητική και λογιστική επικοινωνία του πλοιάρχου, καθώς και στις παρατηρήσεις των διδασκόντων στις ΑΕΝ, ενώ ακολουθήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του ομώνυμου μαθήματος.

Επικοινωνίες Ι (γ΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Επικοινωνίες Ι (γ΄ έκδοση) x

Η παρούσα γ΄ έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου Επικοινωνίες Ι έχει συγγραφεί έτσι ώστε να καλύπτει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013) και πιο συγκεκριμένα το μάθημα «Ναυτικές Επικοινωνίες Ι» του Β΄ εξαμήνου των ΑΕΝ Πλοιάρχων. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τον επαγγελματία ναυτίλο και για κάθε ενδιαφερόμενο.

Επικοινωνίες ΙΙ (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Επικοινωνίες ΙΙ (β΄ έκδοση) x

Η παρούσα β΄ έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου Επικοινωνίες ΙΙ είναι σύμφωνη με όσα ορίζονται το νέο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των ΑΕΝ (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013), το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις της STCW ’78 (τροποποιήσεις Manila 2010) και πιο συγκεκριμένα το μάθημα «Ναυτικές Επικοινωνίες ΙΙ» του Δ΄ εξαμήνου των ΑΕΝ Πλοιάρχων.

Επιχειρησιακή Επικοινωνία Πλοιάρχου
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Επιχειρησιακή Επικοινωνία Πλοιάρχου x

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται την προφορική και γραπτή επιχειρησιακή επικοινωνία του Πλοιάρχου τόσο με τα μέλη του πληρώματος όσο και με τους διάφορους φορείς σε ξηρά ή θάλασσα, στο πλαίσιο των διοικητικών και λογιστικών καθηκόντων του. Περιλαμβάνει την καθημερινή αλληλογραφία του Πλοιάρχου, την συμπλήρωση του ημερολογίου γέφυρας, την λογιστική διαχείριση των εσόδων και εξόδων του πλοίου, τη συμπλήρωση και υποβολή του γενικού λογαριασμού Πλοιάρχου κ.ά.

Ευστάθεια - Κοπώσεις (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ευστάθεια - Κοπώσεις (β΄ έκδοση) x

Το διδακτικό εγχειρίδιο Ευστάθεια-Κοπώσεις έχει σκοπό να καταστήσει πιο προσιτή την αναγκαία γνώση στον τομέα ευστάθειας και αντοχής των πλοίων στους σπουδαστές των ΑΕΝ και κατ’ επέκταση σε όλους όσοι έχουν ευθύνη για την φόρτωση και ασφαλή λειτουργία τους. Επίσης, φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τους σπουδαστές αλλά και τους Αξιωματικούς των πλοίων στα προβλήματα που σχετίζονται με την ευστάθεια και την αντοχή των πλοίων και να παράσχει στοιχεία σχετικά με τη μεθοδολογία αντιμετώπισής τους.

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (β' έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (β' έκδοση) x

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των Σχολών Μηχανικών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και καλύπτει πολλά διαφορετικά αντικείμενα των μαθηματικών, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πραγματικά προβλήματα που είτε παρουσιάζουν ενδιαφέρον από μόνα τους είτε αποτελούν αντικείμενο μελέτης για τους Μηχανικούς στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων των ΑΕΝ.

Δείτε εδώ τις Ασκήσεις.

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (δ' έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (δ' έκδοση) x

Η Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική περιλαμβάνει τα στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την κατανόηση της λειτουργίας μηχανών, μηχανημάτων και συσκευών όπως οι ναυτικές πετρελαιομηχανές, οι ατμοστρόβιλοι, οι ατμολέβητες, οι αεριοστρόβιλοι, οι αεροσυμπιεστές, τα ψυκτικά συστήματα, οι εναλλακτήρες θερμότητας κ.ά.
Αποτελεί επίσης βοήθημα για την γνώση της λειτουργίας θερμικών εγκαταστάσεων και συστημάτων απαραίτητων για την κίνηση και υποστήριξη των μηχανών πρόωσης των πλοίων.

Ηλεκτρικές Μηχανές - Τόμος Α' (β’ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ηλεκτρικές Μηχανές - Τόμος Α' (β’ έκδοση) x

Ο πρώτος τόμος των Ηλεκτρικών Μηχανών περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες των μαγνητικών πεδίων, της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής και της εφαρμογής τους σε απλοποιημένες ηλεκτρικές μηχανές, τους μονοφασικούς και τριφασικούς μετασχηματιστές, τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ισχύος, τις βασικές έννοιες που διέπουν την μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική και αντίστροφα, τις εφαρμογές των βασικών αρχών της ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας στις διάφορες κατηγορίες των ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς ρεύματος, καθώς και τη λειτουργία της σύγχρονης γεννήτριας.

Ηλεκτρικές Μηχανές - Τόμος Β'
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ηλεκτρικές Μηχανές - Τόμος Β' x

Το διδακτικό εγχειρίδιο Ηλεκτρικές Μηχανές τόμος Β΄ απευθύνεται στους σπουδαστές Μηχανικούς Ε΄ εξαμήνου των ΑΕΝ και έχει συγγραφεί σύμφωνα με τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013). Σκοπός του εγχειριδίου είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την αρχή λειτουργίας των ηλεκτρικών διατάξεων-συσκευών, οι οποίες αναλύονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.

Ηλεκτρονικά
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ηλεκτρονικά x

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για χρήση από τους σπουδαστές των Σχολών Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού για το Β΄ εξάμηνο σπουδών. Ορισμένοι παράγραφοί του είναι δυνατόν να μην είναι πλήρως κατανοητές από τους σπουδαστές, αφού αντίστοιχο περιεχόμενο του βιβλίου διδάσκεται στο Ε΄ εξάμηνο Πανεπιστημιακών σπουδών. Στο βιβλίο αναλύονται βασικές έννοιες της Ηλεκτρονικής επιστήμης, όπως ημιαγωγοί, δίοδοι, ενισχυτές, τρανζίστορ επαφής, μετατροπείς, ηλεκτρονικά στοιχεία ισχύος κ.ά..

Καύσιμα-Λιπαντικά (δ' έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Καύσιμα-Λιπαντικά (δ' έκδοση) x

Στην επικαιροποιημένη έκδοση του βιβλίου «Καύσιμα-Λιπαντικά» έχουν ληφθεί υπόψη οι σημαντικές πρόσφατες αλλαγές σε κανονισμούς χρήσης ναυτιλιακών καυσίμων ως απόρροια της εφαρμογής περιβαλλοντικών πρωτοκόλλων στη ναυτιλία. Το βιβλίο περιλαμβάνει σύγχρονο υλικό και νέες προδιαγραφές περί ενέργειας, υγρών καυσίμων, παραγωγής και επεξεργασίας του φυσικού πετρελαίου, της βενζίνης και του πετρελαίου diesel, των ναυτιλιακών καυσίμων και του ελέγχου ποιότητας καυσίμων και λιπαντικών. Επίσης, έχει αναβαθμιστεί το κεφάλαιο για την ρύπανση του περιβάλλοντος από τα καύσιμα και έχουν προστεθεί παραδείγματα και ασκήσεις πάνω σε υπολογιστικά θέματα καυσίμων και λιπαντικών.

Μαθηματικά (Πλοιάρχων-Mηχανικών)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Μαθηματικά (Πλοιάρχων-Mηχανικών) x

Το βιβλίο αυτό αποτελεί διδακτικό εγχειρίδιο για τους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Σκοπός του είναι να προσφέρει μια άρτια και παιδαγωγικά αποτελεσματική εισαγωγή στις βασικές μαθηματικές έννοιες, στις οποίες θα στηριχθούν πολλές από τις επόμενες γνώσεις και εμπειρίες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ως φοιτητές των Α.Ε.Ν. και αργότερα ως αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού.

Μαθηματικά για Πλοιάρχους
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Μαθηματικά για Πλοιάρχους x

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές A' και B' εξαμήνου της σχολής Πλοιάρχων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Στόχος του είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις Μαθηματικών που θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην Ακαδημία, αλλά και στην μετέπειτα εργασία τους στο πλοίο. Περιλαμβάνει βασικές γνώσεις Άλγεβρας, Ευκλείδειας και Αναλυτικής Γεωμετρίας, Στατιστικής, Επίπεδης και Σφαιρικής Τριγωνομετρίας.

Μεταφορά Φορτίων (γ' έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Μεταφορά Φορτίων (γ' έκδοση) x

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των ΑΕΝ Πλοιάρχων, παρέχοντάς τους γνώσεις σχετικές με την ασφαλή μεταφορά ξηρών και υγρών φορτίων, τις γενικές απαιτήσεις οργάνωσης, φόρτωσης, εκφόρτωσης και στοιβασίας χύδην φορτίων, την ασφαλή μεταφορά, επικίνδυνων και μη, φορτίων με συγκεκριμένους τύπους πλοίων και την επίδρασή τους στην αξιοπλοΐα και ευστάθεια του πλοίου.

Δείτε εδώ το Παράρτημα του βιβλίου.

Μηχανές εσωτερικής καύσεως - Τόμος Πρώτος (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Μηχανές εσωτερικής καύσεως - Τόμος Πρώτος (β΄ έκδοση) x

Ο πρώτος αυτός τόμος του βιβλίου Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως απευθύνεται στους σπουδαστές των ΑΕΝ και έχει γραφεί σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας. Η επιλογή της ύλης και η βαρύτητα που δόθηκε στην ανάπτυξη ορισμένων αντικειμένων έγινε με κριτήριο τη βαθύτερη κατανόηση από τους σπουδαστές των αρχών κατασκευής και λειτουργίας των ναυτικών πετρελαιομηχανών. Στην παρούσα β' έκδοση πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές για τη βελτίωση και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του.

Μηχανές εσωτερικής καύσεως - Τόμος Δεύτερος (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Μηχανές εσωτερικής καύσεως - Τόμος Δεύτερος (β΄ έκδοση) x

Στην παρούσα δεύτερη έκδοση του βιβλίου Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως, Τόµος Β, πραγµατοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές για τη βελτίωση και επικαιροποίηση του περιεχοµένου του, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις που επήλθαν στο συγκεκριµένο αντικείµενο µετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου, καθώς και τις µεταβολές σε σχετικά διεθνή πρότυπα και κανονισµούς.

Μηχανική των Ρευστών (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Μηχανική των Ρευστών (β΄ έκδοση) x

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να δώσει ερεθίσματα για περαιτέρω εμβάθυνση των Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού σε ζητήματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και τη ροή των ρευστών, καθώς και των μηχανημάτων διακινήσεώς τους, αλλά και να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα και για τον επαγγελματία Μηχανικό. Η β' έκδοση του παρόντος βιβλίου κρίθηκε αναγκαία λόγω της εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών στις ΑΕΝ (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013).

Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS (β΄ έκδοση) x

Ο βασικός σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η κάλυψη των νέων εκπαιδευτικών αναγκών των ΑΕΝ στο μάθημα των Ναυτικών Ηλεκτρονικών Οργάνων (Γ΄εξαμήνου) και στο μάθημα των Συστημάτων Ηλεκτρονικού Χάρτη ECDIS (Γ΄εξαμήνου), σύμφωνα με τα αναθεωρημένα πρότυπα της ΔΣ STCW ’78 (τροποποιήσεις Manila 2010), τα οποία έχουν υιοθετηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την εκπαίδευση των σπουδαστών των ΑΕΝ.

Ναυτικές Μηχανές και Μηχανήματα
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ναυτικές Μηχανές και Μηχανήματα x

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των ΑΕΝ Πλοιάρχων, με σκοπό την ενίσχυση της γνώσης και της κατανόησης των εννοιών και της λειτουργίας των μηχανικών συστημάτων που θα συναντήσουν στο πλοίο. Τα θέματα που αναπτύσσονται στο βιβλίο περιλαμβάνουν τις αρχές κατασκευής και λειτουργίας των διαφόρων τύπων ναυτικών μηχανών σχετικών με την πρόωση του πλοίου, τα βοηθητικά μηχανήματα και τα σχετικά με τις προωστήριες εγκαταστάσεις συστήματα, τους ατμολέβητες, τις διατάξεις ασφαλούς λειτουργίας των μηχανημάτων, τις αντλίες και τις εφαρμογές τους, καθώς και την αποδοτικότητα των ελίκων και των μηχανισμών πρόσδεσης και αγκυροβολίας.

Ναυτική Γεωγραφία (β' έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ναυτική Γεωγραφία (β' έκδοση) x

Η Ναυτική Γεωγραφία αποτελεί την γέφυρα ανάμεσα στα φυσικά και στα κοινωνικά στοιχεία που συνδέουν τον άνθρωπο με τη θάλασσα και επιτρέπουν μια πλήρη μελέτη της ως χώρου δραστηριότητάς του. Ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της υδρόσφαιρας και αποτελεί απαραίτητη γνώση για τον Πλοίαρχο, αφού έχει ως αντικείμενο μελέτης τις ακτές, τους ωκεανούς και τις θάλασσες, τα θαλάσσια ρεύματα, τους ποταμούς και τις λίμνες, τα λιμάνια και γενικά κάθε μορφοποίηση του θαλάσσιου χώρου η οποία επηρεάζει τη ναυσιπλοΐα και διαμορφώνει την οικονομική δραστηριότητα του ανθρώπου.

Ναυτική Μετεωρολογία (γ' έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ναυτική Μετεωρολογία (γ' έκδοση) x

Η θερμοκρασία, η υγρασία, ο άνεμος, ο κυματισμός, τα νέφη, η ομίχλη, οι κυκλώνες και οι αντικυκλώνες, τα θαλάσσια ρεύματα και οι πάγοι είναι ορισμένα μόνο από τα στοιχεία του περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να εργαστούν οι Πλοίαρχοι και ασφαλώς να γνωρίζουν καλά. Με το βιβλίο αυτό θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις, ώστε με επάρκεια να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τα φαινόμενα αυτά αλλά και να ερμηνεύουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες και τα ανάλογα όργανα του πλοίου.

Ναυτική Τέχνη (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ναυτική Τέχνη (β΄ έκδοση) x

Στο παρόν βιβλίο, που απευθύνεται στους σπουδαστές Πλοιάρχους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, παρέχονται οι γνώσεις και οι βασικές αρχές χειρισμών, που σε συνδυασμό με την πρακτική εμπειρία, θα συμβάλουν στην αρτιότερη κατάρτισή τους. Συγχρόνως, το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για οποιονδήποτε ασχολείται με τη θάλασσα. Η παρούσα νέα έκδοση ανταποκρίνεται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013), είναι επικαιροποιημένη και πλήρως ενημερωμένη.

Ναυτιλιακές γνώσεις
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ναυτιλιακές γνώσεις x

Το εγχειρίδιο «Ναυτιλιακές Γνώσεις» απευθύνεται στους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και ανταποκρίνεται στη διδακτέα ύλη του αναλυτικού προγράμματος της Α.Ε.Ν. Μηχανικών. Σκοπός του είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές γενικές γνώσεις τόσο για την ονοματολογία των διαφόρων μερών του πλοίου, τις διαστάσεις του και τη διάκριση των πλοίων σε κατηγορίες, όσο και για το εργασιακό τους περιβάλλον, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Ναυτιλιακό Δίκαιο (γ' έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ναυτιλιακό Δίκαιο (γ' έκδοση) x

Η παρούσα έκδοση του Ναυτιλιακού Δικαίου περιλαμβάνει τους θεσμοθετημένους εθνικούς κανόνες, καθώς και ομοιόμορφες πρακτικές ή συνήθειες στον τομέα των διεθνών μεταφορών. Η γνώση τους θα βοηθήσει τον Πλοίαρχο να επιλύσει πιθανά προβλήματα κατά τις επαφές του με ιδιώτες (φορτωτές, ναυλωτές, παραλήπτες φορτίου) ή δημόσιες αρχές στα ταξίδια του. Οι ναυλώσεις, τα ναυλοσύμφωνα, οι Νηογνώμονες, οι φορτωτικές, η αβαρία, οι συμβάσεις ρυμούλκησης και επιθαλάσσιας αρωγής για τις μεταφορές, η θαλάσσια ασφάλιση και η υποθήκη των πλοίων είναι μερικά μόνο από τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο αυτό.

Δείτε εδώ το Παράρτημα - Ναυλοσύμφωνα του βιβλίου.

Ναυτιλιακή Οικονομική
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ναυτιλιακή Οικονομική x

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μελλοντικούς Πλοιάρχους που θα κληθούν μετά το πέρας των σπουδών τους να αναλάβουν υπηρεσία στον ποικιλόμορφο χώρο της ναυτιλίας, ενός από τους πλέον σημαντικούς και δυναμικούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας.
Οι σπουδαστές με την Ναυτιλιακή Οικονομική θα αποκτήσουν γνώση για το εσωτερικό και διεθνές εμπόριο, τους τύπους των πλοίων και τις θαλάσσιες μεταφορές, το έργο του μεταφορέα και τις θαλάσσιες οδούς, καθώς επίσης για τη διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ναυτιλιακών αγορών.

Οικονομική εκμετάλλευση πλοίου (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Οικονομική εκμετάλλευση πλοίου (β΄ έκδοση) x

Η παρούσα β΄ έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου έχει συγγραφεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013), το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις της STCW ’78 (τροποποιήσεις Manila 2010) και πιο συγκεκριμένα το μάθημα «Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου» του Στ΄ εξαμήνου των ΑΕΝ Πλοιάρχων.

Πληροφορική - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Πληροφορική - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (β΄ έκδοση) x

Η αναθεωρημένη αυτή δεύτερη έκδοση της «Πληροφορικής» συνεγράφη με βάση όλες τις σύγχρονες τάσεις στον χώρο των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και των περιβαλλόντων αξιοποιήσεώς τους. Έτσι, περιγράφεται το λειτουργικό σύστημα Windows XP (που αντικαθιστά το παλαιότερο Windows 2000) και η σουίτα γραφείου Office 2003, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές σχεδόν σε όλα τα κεφάλαια και παραρτήματα.

Πληροφορική - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Πληροφορική - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές x

Tο βιβλίο αυτό εξοικειώνει τους σπουδαστές των ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών με έννοιες της Πληροφορικής και των Η/Υ, καθώς και με τις σημερινές εφαρμογές τους στη Ναυτιλία. Μία από τις καινοτομίες του είναι ότι περιλαμβάνει ξεχωριστό κεφάλαιο για το cybersecurity, ενώ παράλληλα εξετάζει θέματα όπως η εφαρμογή των δικτύων υπολογιστών και του Διαδικτύου στο πλοίο, η δυνατότητα παρακολούθησης του πλοίου και του φορτίου του μέσω τηλεμετρίας, το GDPR και οι υποχρεώσεις που έχουμε όλοι ως χρήστες του Διαδικτύου, κ.ά. Το βιβλίο κλείνει με ασκήσεις εφαρμογών γραφείου, για την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών.

Δείτε εδώ το Παράρτημα του βιβλίου.

Ραντάρ (γ' έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ραντάρ (γ' έκδοση) x

Στην τρίτη έκδοση του βιβλίου παρουσιάζεται η βασική θεωρία των σύγχρονων Ραντάρ ναυσιπλοΐας, οι αρχές λειτουργίας τους, καθώς και η χρήση τους για την ανίχνευση στόχων, τη μέτρηση των αποστάσεων και διοπτεύσεων. Επιπλέον, αναλύονται τα πρότυπα απόδοσης που ορίζονται από τον IMO για τον εξοπλισμό τους και η λειτουργία και ο χειρισμός των βασικών διακοπτών-ρυθμιστών που διαθέτουν. Αναφέρονται τέλος τα χαρακτηριστικά των στόχων, οι παράμετροι που επηρεάζουν την ανίχνευσή τους, η χρήση των ραντάρ για την αναγνώριση της ηχούς και την διασφάλιση της απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας και τα σύγχρονα βοηθήματά τους.

Στοιχεία Ναυπηγίας (γ’ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Στοιχεία Ναυπηγίας (γ’ έκδοση) x

Στη νέα έκδοση των «Στοιχείων Ναυπηγίας» δίνεται το απαραίτητο υλικό για την ιστορική εξέλιξη των πλοίων, την ισχύουσα ονοματολογία, τα μέρη τους, την ευστάθειά τους, την κατασκευή, την αντοχή και την αξιοπλοΐα τους. Αναφέρονται ακόμη στοιχεία της πρόωσης και της συμπεριφοράς του πλοίου σε ήρεμη θάλασσα και σε κυματισμό. Στο βιβλίο παρουσιάζονται επίσης τα είδη των πλοίων και οι χώροι κατασκευής τους, οι ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις, οι οργανισμοί ελέγχου και οι ισχύοντες κανονισμοί, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση και κατάρτιση των Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού.

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (γ΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (γ΄ έκδοση) x

Το βιβλίο περιλαμβάνει τις Αρχές του Δικαίου, τα Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου και έννοιες όπως η νομική έννοια του πλοίου, οι συμβάσεις ναυτολόγησης κ.ά., τις εισαγωγικές έννοιες του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θαλάσσης, των ειδικών οικονομικών ζωνών, την πειρατεία και τρομοκρατία στη θάλασσα κ.λπ., καθώς και βασικές γνώσεις για τον IMO και τους διεθνείς κανονισμούς και συμβάσεις, που αφορούν στην ναυτική ασφάλεια, στην ναυτική τεχνολογία και στην διευκόλυνση των θαλασσίων μεταφορών.

Τεχνολογία υλικών (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Τεχνολογία υλικών (β΄ έκδοση) x

Το παρόν βιβλίο αποτελεί επικαιροποιημένη β' έκδοση του βιβλίου Μεταλλουργία του Καθηγητή Π. Πετρόπουλου και απευθύνεται στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες Β' εξαμήνου των σχολών Μηχανικών των ΑΕΝ. Σε αυτό επιχειρείται μια εισαγωγή στον κόσμο των υλικών με τρόπο επιστημονικό, αλλά συνάμα απλό και κατανοητό.

Φυσική (γ' έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Φυσική (γ' έκδοση) x

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους τους πρωτοετείς και δευτεροετείς σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, τους αυριανούς Πλοιάρχους ή Μηχανικούς της ελληνικής ή ελληνόκτητης ναυτιλίας. Στόχος του είναι να συμβάλει επιτυχώς στο να κατανοήσουν οι σπουδαστές στοιχειώδεις έννοιες της Φυσικής, τις οποίες συναντούν τόσο στην καθημερινή τους ζωή στην ξηρά, όσο και στα πλοία. Με το βιβλίο αυτό θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις μηχανικής, υδροστατικής, υδροδυναμικής, ηλεκτρομαγνητισμού, θερμότητας, οπτικής, ταλαντώσεων και ήχου, με πλήθος παραδειγμάτων.

Ψηφιακά συστήματα - Δίκτυα υπολογιστών
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ψηφιακά συστήματα - Δίκτυα υπολογιστών x

Το εγχειρίδιο Ψηφιακά Συστήματα-Δίκτυα Υπολογιστών εκπονήθηκε µε σκοπό να καλύψει το αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας του αντίστοιχου µαθήµατος του Δ' εξαµήνου της Σχολής Μηχανικών των ΑΕΝ και συνεγράφη σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως και πιστοποιήσεως της Διεθνούς Συµβάσεως STCW ’78 (Manila amendments 2010). Σε αυτό αναπτύσσονται τα ψηφιακά ηλεκτρονικά και οι εφαρµογές τους στη ναυτική τεχνολογία του πλοίου.

Ψυκτικές - Κλιματιστικές εγκαταστάσεις - αερισμός (β΄ έκδοση)
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, παρέχει ελεύθερα τα βιβλία του στον ιστότοπό του, έχοντας ως σκοπό του την συμβολή στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή των εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή τους σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και η φωτοανατύπωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αναλυτικά: https://www.eef.edu.gr/el/oroi-hrisis/oroi-hrisis-site/

Κατεβάστε το αρχείο:
Ψυκτικές - Κλιματιστικές εγκαταστάσεις - αερισμός (β΄ έκδοση) x

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στους σπουδαστές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού για το αντίστοιχο μάθημα του Ε' εξαμήνου των Σχολών Μηχανικών. Με δεδοµένη την πληθώρα των συγχρόνων εφαρµογών της ψύξεως, στην παρούσα επικαιροποιημένη έκδοση, που υλοποιήθηκε βάσει του νέου αναλυτικού προγράμματος (ΦΕΚ B 2303 - 16.09.2013).

εκ